Xe+

Bộ Giao thông tức tốc đặt hàng bảo trì hạ tầng đường sắt sau chỉ đạo của Thủ tướng

Hải Dương
ANTD.VN - Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị tức tốt đặt hàng với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan là Vụ Kết cấu hạ tầng, Tài chính, Pháp chế, Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ GTVT giao Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam trên cơ sở kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021, quyết định giao dự toán chi kinh phí hoạt động kinh tế đường sắt từ ngân sách Nhà nước năm 2021 của Bộ GTVT, ký Hợp đồng đặt hàng toàn bộ công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ Giao thông tức tốc đặt hàng bảo trì hạ tầng đường sắt sau chỉ đạo của Thủ tướng ảnh 1

Bộ GTVT tức tốc giao đặt hàng bảo trì hạ tầng đường sắt Việt Nam sau chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

"Việc ký Hợp đồng đặt hàng hoàn thành trước ngày 24/5" - Bộ GTVT yêu cầu Cục Đường sắt Việt Nam và nêu rõ những nội dung còn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu lập thành văn bản để báo cáo cấp có thẩm quyền, sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền sẽ điều chỉnh nội dung hợp đồng (nếu có) làm cơ sở tiếp tục thực hiện.

Bộ GTVT cũng cho biết, trình tự, thủ tục, chủ thể trình duyệt điều chỉnh kế hoạch bảo trì, phê duyệt dự toán chi phí sản phẩm dịch vụ công, đề xuất sửa chữa công trình không thay đổi, thực hiện như năm 2020.

Về hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021, Bộ GTVT quán triệt thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức thực hiện toàn bộ công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phù hợp với quy định; Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện vai trò bên đặt hàng theo quy định của Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 10/4/2019 và các quy định pháp luật khác liên quan.

Bộ GTVT giao Vụ Kết cấu hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ trong quá trình triển khai thực hiện những nội dung công việc nêu trên.

"Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về tiến độ thực hiện trước Bộ trưởng Bộ GTVT" - văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản hỏa tốc gửi các Bộ GTVT, Tài chính, Tư pháp, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc giao thực hiện vốn bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt năm 2021.

Liên quan đến việc thực hiện vốn bảo trì đường sắt năm 2021, từ đầu năm đến nay, do vướng mắc các quy định pháp luật và còn cách hiểu khác nhau về các quy định pháp luật nên Cục Đường sắt Việt Nam - cơ quan được Bộ GTVT giao vốn chưa thể tiến hành ký hợp đồng đặt hàng với 20 doanh nghiệp bảo trì đường sắt.

Việc này khiến doanh nghiệp không được ứng vốn, gặp nhiều khó khăn về tài chính, nợ lương người lao động.

Đặc biệt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã có văn bản gửi Chính phủ cho biết, nếu không được cấp vốn kịp thời thì đường sắt sẽ dẫn đến cảnh buộc phải dừng chạy tàu vì... hết tiền.

Đây không phải lần đầu tiên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam rơi vào cảnh hết tiền, đe dọa dừng chạy tàu.

Từ khi về Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đến nay, do cơ chế đặt hàng để duy tu hạ tầng đường sắt nên vốn không thể rót thẳng về Tổng công ty Đường sắt Việt Nam mà phải qua Cục Đường sắt Việt Nam, Bộ GTVT.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC