Kinh doanh

95% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận tăng trong năm 2022

Nhật Linh
ANTD.VN - Có tới 95% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương trong năm 2022, 3% kỳ vọng không đổi và 2% còn lại lo ngại lợi nhuận giảm.

Lãi suất có thể tăng nhẹ vào cuối năm 2022

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý I/2022.

Theo đánh giá của các tổ chức tín dụng (TCTD), trái với xu hướng suy giảm trong quý III/2021, nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ thanh toán và tín dụng đã tăng lên rõ rệt trong quý IV/2021. Riêng nhu cầu gửi tiền tuy vẫn ở mức thấp nhưng đã có dấu hiệu phục hồi so với quý trước.

Trong quý I và cả năm 2022, các TCTD đã điều chỉnh tăng kỳ vọng đối với nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng, trong đó nhu cầu vay vốn tăng nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Giá bình bình quân sản phẩm, dịch vụ sau khi giảm mạnh thì các TCTD nhận định sẽ tiếp tục giảm nhưng đã và sẽ thu hẹp xu hướng điều chỉnh giảm trong quý IV/2021 và quý I/2022.

95% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận tăng trong năm 2022 ảnh 1

Các ngân hàng dự báo khá tích cực về hoạt động kinh doanh trong quý I và cả năm 2022

Về thanh khoản hệ thống trong quý IV/2021 duy trì ở trạng thái tốt nhưng được đánh giá không dồi dào bằng quý III/2021 đối với cả VNĐ và ngoại tệ. Thanh khoản toàn hệ thống được kỳ vọng tiếp tục duy trì ở trạng thái tốt, cải thiện nhiều hơn trong quý I/2022, tuy nhiên, các TCTD thận trọng khi dự kiến thanh khoản của cả năm 2022 khi đánh giá mức độ cải thiện sẽ thấp hơn so với năm 2021.

Về lãi suất, mặc dù khoảng đầu tháng 12/2021, một số ngân hàng có điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất huy động vốn, nhưng mặt bằng lãi suất huy động - cho vay tính đến cuối năm 2021 vẫn giảm so với cuối năm 2020. Tuy nhiên kỳ vọng về mức độ giảm bình quân toàn hệ thống so với cuối năm 2020, các TCTD có điều chỉnh thu hẹp. Dự báo mặt bằng lãi suất được giữ ổn định trong quý I/2022 và có thể tăng nhẹ trở lại vào cuối năm 2022.

Lợi nhuận ngân hàng sẽ tích cực hơn trong năm 2022

Về mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng được nhận định có dấu hiệu tăng chậm lại trong quý IV/2021 và quý I/2022 so với quý III/2021; tính chung cả năm 2021 nhưng được kỳ vọng sẽ điều chỉnh giảm nhẹ trong các quý cuối của năm 2022. Dự báo tổng thể cả năm 2022, các TCTD kỳ vọng xu hướng giảm mặt bằng rủi ro.

Huy động vốn toàn hệ thống TCTD được dự báo tăng bình quân 2,6% trong quý I/2022 và tăng 12,1% trong năm 2022. Trong đó, 95% TCTD dự báo tổng huy động vốn tăng trưởng dương trong năm 2022, 3% dự báo duy trì ổn định và 2% TCTD dự báo huy động vốn tăng trưởng âm trong năm 2022.

Trong khi đó, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 5,3% trong quý I/2022 và tăng 14,1% trong năm 2022.

Các TCTD nhận định tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng có dấu hiệu tăng nhẹ trong quý IV/2021 nhưng kỳ vọng sẽ giảm nhẹ trở lại trong quý I/2022.

Theo các TCTD, kết quả hoạt động kinh doanh trong quý IV/2021 có tăng trưởng tốt hơn nhiều so với quý trước. Trong quý I/2022, 49,5% TCTD tiếp tục kỳ vọng kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng so với quý IV; 42,6% TCTD kỳ vọng không đổi và 7,9% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm nhẹ.

Đánh giá tổng thể năm 2021, 78,8% TCTD ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2021 tăng trưởng dương so với năm 2020, bên cạnh đó, vẫn có 15,2% TCTD ước tính lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2021 và 6% ước tính lợi nhuận không thay đổi. Tuy nhiên, dự kiến cho năm 2022, 95% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương, 3% kỳ vọng không đổi và 2% TCTD lo ngại lợi nhuận giảm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC