Chính trị - Xã hội

2.000.000 tỷ đồng vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020

Thuần Thư
ANTD.VN - Sáng 10-11, với đa số ý kiến đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến Đại biểu Quốc hội và Phó tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Theo dự thảo Nghị quyết, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) giai đoạn 2016-2020 tối đa là 2.000.000 tỷ đồng, bao gồm vốn ngân sách trung ương là 1.120.000 tỷ đồng, vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỷ đồng. 

Ngoài ra, bố trí 72.817 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016-2020 để thực hiện 2 Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó: chương trình Xây dựng nông thôn mới là 43.119 tỷ đồng và chương trình Giảm nghèo bền vững là 29.698 tỷ đồng. 

2.000.000 tỷ đồng vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020
Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Dự thảo Nghị quyết nêu: “Bố trí 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng quốc gia. Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và mức vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 cụ thể cho từng dự án quan trọng quốc gia sau khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư các dự án này theo quy định của Luật Đầu tư công”.

Dự thảo đưa ra 5 nguyên tắc phân bổ vốn NSNN, trong đó nhấn mạnh việc bố trí vốn đầu tư tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước; bố trí đủ vốn đối ứng các dự án ODA. 

Việc phân bổ vốn NSNN ưu tiên bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, thu hồi các khoản ứng trước; bố trí vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức hợp tác công tư (PPP)...

Dự thảo cũng đề ra 6 giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trong đó nhấn mạnh việc đẩy nhanh việc thực hiện cơ cấu lại chi NSNN theo hướng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả; hạn chế tối đa việc ứng trước vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn; quản lý chặt chẽ việc sử dụng nguồn vốn dự phòng trong kế hoạch đầu tư công trung hạn...

Với 89,88% Đại biểu Quốc hội tham dự biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC