Chính trị - Xã hội

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh:

Rà soát, đánh giá một cách triệt để, toàn diện dự án "đắp chiếu"

Huệ Linh
ANTD.VN -Giải trình về một số vấn đề đại biểu nêu trước Quốc hội sáng 3-11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, một số dự án còn tồn đọng kém hiệu quả, gây lãng phí lớn đến nguồn lực đầu tư đã bộc lộ những khiếm khuyết lỗ hổng trong quản lý Nhà nước. Vì vậy cần làm rõ  vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước đối với phần vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp.

Cũng theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, các dự án như gang thép Thái Nguyên, đạm Binh Bình, xơ sợi Đình Vũ, Ethanol trong quá trình thực hiện có nhiều vướng mắc, thay đổi. Liên quan đến các dự án này, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo kịp thời và Bộ Công Thương đang rà soát, kiểm tra đánh giá một cách triệt để, toàn diện những tồn tại và báo cáo Chính phủ về thực trạng dự án, quá trình điều hành các dự án, trách nhiệm của các cấp quản lý, chủ đầu tư. Bên cạnh đó, Bộ cũng xác định rõ các biện pháp, giải pháp giải quyết triệt để các dự án này theo nguyên tắc bảo vệ và giữ gìn lợi ích của Nhà nước, đảm bảo không thất thoát nguồn vốn của Nhà nước, làm rõ trách nhiệm cá nhân đơn vị liên quan để triệt để xử lý…

Rà soát, đánh giá một cách triệt để, toàn diện dự án "đắp chiếu" ảnh 1

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu giải trình

Bộ Công Thương cũng kiến nghị phải rạch ròi, làm rõ hơn nữa trách nhiệm trong quản lý nguồn lực đầu tư của Nhà nước, vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển về sản xuất thị trường, vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước đối với phần vốn Nhà nước trong các doanh nghiệp. Trong trách nhiệm của các Bộ chủ quản, chuyên ngành cần xem xét lại việc chấp hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật trong quản lý, điều hành hoạt động đầu tư.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng nêu rõ, vấn đề phát triển năng lượng đảm bảo môi trường do nhiệt điện, thủy điện là lĩnh vực rất được ưu tiên của ngành công thương. Thời gian qua, bên cạnh việc tiếp tục phát triển nguồn năng lượng, hướng tới năng lượng xanh, sạch, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, Bộ Công thương còn tiếp tục quan tâm đến môi trường thông qua chủ trương đầu tư công nghệ, thiết bị. Ngoài ra, phát triển sản xuất, mở rộng thị trường cũng là một trong những nội dung được quan tâm. Tuy vậy, để tiếp cận được thị trường, vấn đề quan trọng nhất là phải vượt qua được hàng rào phi quan thuế (hành chính, kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm…).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC