Pháp luật

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm trong việc xét hộ nghèo

Đức Trí

ANTD.VN - Ngày 30-11, ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đã chủ trì buổi làm việc, công bố kết luận những sai phạm trong công tác bình xét hộ nghèo, các hình thức xử lý cán bộ xã Yên Lư, huyện Yên Dũng.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm trong việc xét hộ nghèo ảnh 1

Ông Nguyễn Văn Thưởng, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Dũng trao đổi, giải đáp những thắc mắc của bà con tại buổi làm việc tại xã Yên Lư

Kết luận của UBND huyện Yên Dũng đã chỉ rõ trách nhiệm các tập thể và các cá nhân liên quan gồm: Ban Chi ủy, Ban lãnh đạo thôn, Ban điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và năm 2019 thôn Yên Hà, xã Yên Lư chưa thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo; chưa thực hiện đầy đủ các quy trình rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ trưởng Bộ Lao động - TB&XH.

Ban Chỉ đạo rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Yên Lư, Ban điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và năm 2019 thôn Yên Hà, xã Yên Lư chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao; thành viên Ban Chỉ đạo xã chưa thực hiện giám sát chặt chẽ quá trình rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo của thôn Yên Hà, xã Yên Lư.

Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Lư chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện việc rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thôn Yên Hà, xã Yên Lư.

Phòng Lao động - TB&XH thiếu sâu sát trong công tác tham mưu tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với xã Yên Lư nói chung và thôn Yên Hà, xã Yên Lư nói riêng.

Kết luận thanh tra cũng chỉ rõ trách nhiệm của các cá nhân gồm: Bí thư Chi bộ thôn Yên Hà, xã Yên Lư năm 2018 và năm 2019, Trưởng thôn kiêm Trưởng ban điều tra, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và năm 2019, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã - thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Yên Lư năm 2018 và năm 2019 phụ trách địa bàn thôn Yên Hà, Công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động - TB&XH xã Yên Lư, Chủ tịch UBND xã Yên Lư, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lư phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội - Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Yên Lư thời điểm năm 2018 và năm 2019, Trưởng phòng Lao động - TB&XH, Phó Trưởng phòng Lao động - TB&XH phụ trách lĩnh vực Giảm nghèo thời điểm năm 2018 và năm 2019. Các cán bộ này đã tắc trách, thiếu trách nhiệm gây ra sự việc trên.

Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan đến sai phạm trong việc xét hộ nghèo ảnh 2

Đông đảo người dân đồng tình việc xử lý nghiêm minh, kịp thời của lãnh đạo UBND huyện Yên Dũng

Trước các sai phạm đã được làm rõ như vậy, UBND huyện Yên Dũng yêu cầu Chủ tịch UBND xã Yên Lư ban hành quyết định đưa ra khỏi đối tượng hộ nghèo đối với hộ gia đình bà Vũ Thị Thu, ông Trần Văn Chiến, thực hiện các quy trình ban hành quyết định công nhận hộ nghèo đối với hộ gia đình bà Nguyễn Thị Bùi theo đúng quy định.

Xử lý về hành chính, theo thẩm quyền, Đảng ủy - UBND xã Yên Lư đã ra các quyết định cách chức Bí thư Chi bộ thôn Yên Hà, nhiệm kỳ 2019 - 2022 đối với ông Trần Văn Mạn; cho thôi làm nhiệm vụ trưởng thôn nhiệm kỳ 2020-2022 với ông Trần Văn Yên.

Đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý gồm ông Nguyễn Văn Khơi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Yên Lư thời điểm năm 2018 và năm 2019; Ông Lê Thế Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Yên Lư năm 2018 và năm 2019 phụ trách địa bàn thôn Yên Hà, Ban Thường vụ Huyện ủy đang xem xét trách nhiệm và sẽ có hình thức kỷ luật theo đúng quy định, công khai trước nhân dân.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND xã Yên Lư và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định thu hồi số tiền thụ hưởng các chính sách liên quan đến giảm nghèo không đúng đối tượng. Trước mắt thu hồi ngay số tiền quà tết hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và tiền hỗ trợ các đối tượng hộ nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Trước đó, sau khi có thông tin bình xát hộ nghèo không đúng theo quy định, ông Bùi Quang Huy, Chủ tịch UBND huyện Yên Dũng đã đề nghị thanh tra thực hiện vào cuộc để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm. Qua rà soát, thống kê, bình xét, xác định, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 và năm 2019 tại thôn Yên Hà, xã Yên Lư đã không được thực hiện theo đúng quy trình quy định tại Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC