Chính trị - Xã hội

Xây dựng Bể thử mô hình tàu thủy quy mô lớn nhất khu vực

Thư Kỳ

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý về nguyên tắc chuyển địa điểm thực hiện Dự án phòng thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy từ Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội đến địa điểm mới tại xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng giao Bộ GTVT rà soát, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án theo quy định. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kế hoạch vốn hàng năm để tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Mục tiêu của dự án là xây dựng Phòng Thí nghiệm trọng điểm - Bể thử mô hình tàu thủy trở thành trung tâm nghiên cứu thủy khí động lực học tàu thủy quốc gia có quy mô lớn nhất khu vực, với các trang thiết bị thí nghiệm hiện đại, đồng bộ; đủ năng lực giải quyết mọi vấn đề khoa học và công nghệ thuộc nhiều lĩnh vực. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC