Chính trị - Xã hội

Xác định tuổi nghỉ hưu của công chức không rõ ngày, tháng sinh thế nào?

An Nhiên
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa có văn bản trả lời cử tri về việc xác định tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, người lao động mà hồ sơ của người đó không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, cơ quan này nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bến Tre cho rằng, hiện nay, việc xác định thời điểm nghỉ hư đối với trường hợp không có ngày, tháng sinh tạo các văn bản pháp luật chưa thống nhất. Đề nghị có hướng dẫn cụ thể để thống nhất tuổi nghỉ hưu.

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, triển khai quy định tại Điều 169 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu, Chính phủ đã ban hành Nghị định 135/2020/NĐ-CP, trong đó tại khoản 3 Điều 3 của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định "Trường hợp hồ sơ của người lao động không xác định được ngày, tháng sinh mà chỉ có năm sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh để làm căn cứ xác định thời điểm nghỉ hưu và thời điểm hưởng chế độ hưu trí".

Việc xác định "lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh" như trên thống nhất và phù hợp với quy định của pháo luật về hộ tịch.

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đối tượng áp dụng của Bộ luật Lao động không bao gồm cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân. Do vậy, Nghị định số 135/2020/NĐ-CP cũng không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

Một số luật khác (Luật Cán bộ công chức; Luật Viên chức...) thường lấy tuổi nghỉ hưu của Bộ luật Lao động để áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức khi nghỉ hưu hoặc làm căn cứ để giải quyết chính sách tinh giản biên chế và một số chính sách khác. Nhưng, việc quy định áp dụng cụ thể đối với cán bộ, công chức, viên chức do pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức quy định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC