VietinBank có Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới

ANTĐ - Sáng nay (29-4), Đại hội đồng cổ đông VietinBank đã chính thức bầu ông Nguyễn Văn Thắng và ông Lê Đức Thọ làm Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới của VietinBank.


Đại hội đồng cổ đông VietinBank diễn ra sáng nay (29-4) nhận được sự quan tâm đặc biệt trong việc bầu nhân sự cấp cao. 
Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã công bố danh sách những người nắm giữ vốn nhà nước tại VietinBank, ông Nguyễn Văn Thắng, Tổng giám đốc VietinBank sẽ đại diện 40% vốn Nhà nước thay ông  Phạm Huy Hùng, Chủ tịch HĐQT VietinBank.
Ông Lê Đức Thọ, Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước được cơ quan này cử làm người nắm giữ 30% vốn nhà nước tại VietinBank.
Tại Đại hội cổ đông sáng nay, ông Nguyễn Văn Thắng và ông Lê Đức Thọ được Ngân hàng NHà nước lần lượt giới thiệu chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019. Sự giới thiệu của Ngân hàng Nhà nước đã được Đại hội nhất trí thông qua.  
Danh sách HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2014 - 2019 gồm có ông, bà: ông Nguyễn Văn Thắng, Lê Đức Thọ, Cát Quang Dương, Nguyễn Hồng Vân, Phạm Huy Thông, Hiroyuki Nagata và ông Go Watanabe.