VietinBank bầu bổ sung 3 thành viên hội đồng quản trị

ANTĐ - Hôm qua (25-7), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014. Các cổ đông đã thông qua việc bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2014 - 2019. 

Theo đó, 3 thành viên được bầu bổ sung gồm: ông Phùng Khắc Kế, nguyên là thành viên HĐQT độc lập VPBank làm thành viên HĐQT độc lập VietinBank; ông Michael Knight Ipson, nguyên Ủy viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2004 - 2009 làm thành viên HĐQT VietinBank và bà Trần Thu Huyền, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ và đào tạo VietinBank làm thành viên HĐQT VietinBank nhiệm kỳ mới.