Chính trị - Xã hội

Vi phạm điều Đảng viên không được làm, Phó Chủ tịch huyện bị kỷ luật

P.Mai
ANTD.VN -  Ông Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc (Hòa Bình) bị kỷ luật khiển trách do vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Lê Chí Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Lạc.

Theo đó, ông Lê Chí Huyên đã có vi phạm, khuyết điểm: Vi phạm các quy định của Đảng trong việc kê khai lý lịch của người xin vào Đảng, lý lịch đảng viên và hồ sơ cán bộ, công chức; vi phạm quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm.

Vi phạm của ông Lê Chí Huyên đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Căn cứ Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Chí Huyên bằng hình thức khiển trách.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC