Chính trị - Xã hội

Từ 2018, lồng ghép dịch vụ tiêm chủng vào gói y tế cơ bản

Nguyễn Phan

ANTĐ - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Khởi động nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản trị hệ thống tiêm chủng cho trẻ em từ 0-23 tháng tuổi tại Việt Nam”, diễn ra ở Hà Nội, ngày 27-4. 

Dự án nghiên cứu này sẽ bắt đầu triển khai trong năm nay với mục tiêu nâng cao chức năng quản trị và điều hành hệ thống tiêm chủng tại Việt Nam theo hướng minh bạch và rõ ràng trách nhiệm giữa các bên liên quan trong cung cấp dịch vụ tiêm chủng cho trẻ từ 0-23 tháng tuổi.

TS. Trần Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng cho biết, kết quả nghiên cứu kỳ vọng sẽ được Bộ Y tế sử dụng để phát triển chiến lược lồng ghép dịch vụ tiêm chủng trẻ em dưới 24 tháng tuổi vào gói dịch vụ y tế cơ bản do bảo hiểm y tế chi trả vào năm 2018 và làm cơ sở đề xuất xây dựng Luật tiêm chủng hoặc Luật Y tế Dự phòng (bao gồm các nội dung về tiêm chủng).

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC