Đời sống

Từ 1-8: Áp dụng hàng loạt quy định mới về xếp lương công chức văn thư

H.L
ANTD.VN - Thông tư 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương với ngạch công chức chuyên ngành văn thư có hiệu lực thi hành từ 1-8 với nhiều quy định mới đáng lưu ý.

Thông tư hướng dẫn xếp lương công chức văn thư có trình độ cao đẳng trở lên khi tuyển dụng vào vị trí việc làm yêu cầu tương ứng ngạch văn thư viên trung cấp. Theo điểm c khoản 1 Điều 15 Thông tư 02/2021, trường hợp công chức có trình độ cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch văn thư viên trung cấp thì được xếp vào bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp

Căn cứ quy định này, nếu công chức chuyên ngành văn thư có trình độ cao đẳng trở lên mà được tuyển dụng vào vị trí chỉ yêu cầu trình độ trung cấp thì sẽ được xếp vào bậc hai của ngạch trung cấp với hệ số lương từ 2,06 - 4,06 tương đương 3,069 - 6,049 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, nếu đối tượng này có thời gian tập sự thì trong thời gian tập sự sẽ được hưởng 85% mức lương bậc hai của ngạch văn thứ viên trung cấp.

Ngoài ra, công chức ngạch khác sang ngạch văn thư nếu có trình độ cao đẳng, xếp lương như công chức A0 mà được chuyển sang ngạch văn thư viên trung cấp thì được tính từ bậc 2 của ngạch văn thư viên trung cấp. Sau đó, cứ 2 năm được xếp lên 1 bậc lương.

Sau khi chuyển sang ngạch văn thư trung cấp, nếu có hệ số lương ở ngạch văn thư viên trung cấp cộng với phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) thấp hơn hệ số lương đã hưởng ở ngạch cũ thì được hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương đang hưởng.

Sau đó, nếu nâng ngạch thì được cộng hệ số chênh lệch bảo lưu này vào hệ số lương đang hưởng để xếp lương ngạch mới và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu từ ngày hưởng lương ở ngạch mới.

Cũng theo Thông tư 02/2021, công chức văn thư không cần chứng chỉ ngoại ngữ, tin học mà phải có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cũng như sử dụng được ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc ở trình độ tương đương với vị trí việc làm.

Bên cạnh đó, từ 1-8, công chức nếu muốn thi lên ngạch văn thư chính thì không còn cần phải kèm theo điều kiện về việc tham gia xây dựng, nghiên cứu một văn bản pháp luật, đề tài, đề án, dự án… hoặc sáng kiến được công nhận như quy định cũ.

Ngoài bổ sung thêm hướng dẫn về xếp lương của công chức văn thư viên trung cấp có trình độ cao đẳng trở lên, khoản 2 Điều 15 Thông tư 02/2021 cũng hướng dẫn cụ thể về việc chuyển xếp lương của ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ sang các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Theo đó, việc chuyển xếp lương này được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV. Cụ thể:

Nếu ngạch cũ và ngạch mới có cùng hệ số bậc lương: Đây là trường hợp được bổ nhiệm vào ngạch mới trong cùng nhóm ngạch với ngạch cũ thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ sang ngạch mới.

Nếu ngạch mới có hệ số lương cùng bậc cao hơn ngạch cũ thì việc xếp lương như sau: Chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ: Căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

Trường hợp bổ nhiệm vào ngạch mới có hệ số lương cùng bậc thấp hơn ngạch cũ thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch cũ sang ngạch mới và hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC