Đời sống

Từ tháng 8-2021: Áp dụng hàng loạt chính sách mới về tiền lương

L.H
ANTD.VN -  Thông tư 02/2021/TT-BNV và Thông tư 03/2021/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ tháng 8-2021 với nhiều quy định mới quan trọng về xếp lương với ngạch công chức chuyên ngành hành chính, đồng thời thay đổi chế độ nâng bậc lương của công chức, viên chức.

Về xếp lương với ngạch công chức chuyên ngành hành chính, theo Thông tư 02/2021/TT-BNV, từ 1-8, các ngạch công chức chuyên ngành hành chính được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức ban hành kèm theo Nghị định 204/2014/NĐ-CP.

Trường hợp công chức ngạch nhân viên thực hiện nhiệm vụ lái xe cơ quan không có Bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên, với chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm, thì áp dụng Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 204/CP.

Về việc chuyển xếp lương đối với công chức hành chính, Thông tư 02 quy định, chuyển xếp lương đối với công chức từ các ngạch công chức chuyên ngành hiện giữ, sang ngạch công chức chuyên ngành hành chính thực hiện theo khoản 2 Mục II Thông tư 02 năm 2007 của Bộ Nội vụ.

Trường hợp chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện để chuyển xếp lương vào ngạch cán sự, nhân viên thì tiếp tục xếp lương theo ngạch công chức hiện giữ trong 5 năm, tính từ 1-8.

Trong 5 năm phải hoàn thiện tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của ngạch mới. Khi đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì được xem xét bổ nhiệm vào ngạch; không đủ tiêu chuẩn thì bị tinh giản biên chế.

Về việc xếp lương đối với công chức chuyên ngành Văn thư, theo Thông tư 02, công chức được bổ nhiệm vào các ngạch công chức chuyên ngành Văn thư được áp dụng Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức ban hành kèm theo Nghị định 204/CP.

Từ tháng 8-2021: Áp dụng hàng loạt chính sách mới về tiền lương ảnh 1

Từ tháng 8/2021, nhiều quy định mới quan trọng về xếp lương với ngạch công chức chuyên ngành hành chính có hiệu lực thi hành (ảnh minh họa)

Với trường hợp công chức có trình độ Cao đẳng trở lên được tuyển dụng vào vị trí việc làm có yêu cầu ngạch công chức tương ứng là ngạch Văn thư viên Trung cấp, thì được xếp vào bậc 2 của ngạch này (riêng trong thời gian tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 của ngạch Văn thư viên Trung cấp).

Trường hợp công chức có trình độ cao đẳng khi tuyển dụng đã được xếp lương công chức loại A0 theo quy định tại Nghị định 204, khi chuyển xếp lương vào ngạch Văn thư viên Trung cấp thì căn cứ vào thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thang, bảng lương do Nhà nước quy định.

Cũng có hiệu lực thi hành từ tháng 8/2021 tới, Thông tư 03/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ đã thay đổi chế độ nâng bậc lương của công chức, viên chức. Thông tư bổ sung thời gian đi nghĩa vụ quân sự cũng được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên, bổ sung thời gian tập sự, thời gian đào ngũ khi đi nghĩa vụ quân sự, thời gian thử thách trong trường hợp bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên.

Bên cạnh đó, thông tư này cũng thay đổi tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên (phải được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên); Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, Thông tư 03 còn bổ sung thêm một đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung là: Những người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, có thỏa thuận trong hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 15-8-2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC