Đời sống

Từ 1-7: Người dân bị xóa hộ khẩu ngay khi bán nhà trong trường hợp nào?

H.L
ANTD.VN - Liên quan đến các trường hợp bị xóa đăng ký thường trú từ 1-7, khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thi hành, nhiều bạn đọc hỏi: Công dân bị xóa hộ khẩu ngay khi bán nhà trong trường hợp nào? Có phải cứ đi làm ăn xa lâu năm là bị xóa hộ khẩu?

Luật Cư trú 2020 đã bổ sung thêm các trường hợp xóa đăng ký thường trú (xóa hộ khẩu), trong đó có trường hợp liên quan đến vấn đề bán nhà. Theo Điều 24 Luât này, người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó hoặc trường hợp quy định tại điểm h khoản này;

Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

Như vậy, người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình (nhà của mình) mà bán đi thì sẽ bị xóa đăng ký thường trú ngay nếu chủ nhà mới không đồng ý cho giữ lại hộ khẩu tại nhà đã bán.

Từ 1-7: Người dân bị xóa hộ khẩu ngay khi bán nhà trong trường hợp nào? ảnh 1

Luật Cư trú 2020 quy định nhiều trường hợp bị xóa đăng ký thường trú (ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 2 Luật Cư trú 2020, chỗ ở hợp pháp là nơi được sử dụng để sinh sống, thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của công dân, bao gồm nhà ở, tàu, thuyền, phương tiện khác có khả năng di chuyển hoặc chỗ ở khác theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, nếu công dân đã có hộ khẩu tại chỗ ở hợp pháp tại nhà thuộc quyền sở hữu của mình mà nhà đó bị bán đi thì sẽ bị xóa hộ khẩu tại địa chỉ đó nếu vẫn chưa đăng ký hộ khẩu mới tại nơi khác.

Cũng theo Luật Cư trú 2020, từ 1-7, một trong những trường hợp bị xóa hộ khẩu là: Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

Như vậy, công dân đi làm ăn xa thì chỉ bị xóa hộ khẩu nếu có đủ điều kiện: Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên; Không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng tại nơi có hộ khẩu…

Để không bị xóa hộ khẩu khi đến nơi khác làm việc dài hạn, người dân không được vắng mặt liên tục từ 12 tháng trở lên (trong vòng 12 tháng cần trở về địa phương, thông báo với chính quyền, sau đó có thể đi tiếp) đồng thời đăng ký tạm trú tại nơi đến làm việc dài hạn và khai báo tạm vắng tại địa phương nơi có hộ khẩu thường trú.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC