Chính trị - Xã hội

Từ 1-3-2017: Tổng điều tra kinh tế

Minh Trí
ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước. 

Cuộc Tổng điều tra kinh tế này nhằm thu thập thông tin cơ bản về các cơ sở kinh tế, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.

Tổng điều tra được tiến hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; cơ quan hành chính, Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1-3 đến 30-5-2017.

Giai đoạn 2 thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản. Thời gian thu thập thông tin từ ngày 1 đến 30-7-2017. 

Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12-2017. Kết quả chính thức công bố vào quý III năm 2018.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC