Trường đại học đầu tiên thử nghiệm đánh giá chất lượng cấp Đông Nam Á

ANTĐ - Ngày 19-7, trong lễ công bố chính thức bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội trở thành trường đầu tiên được đánh giá thử nghiệm vào tháng 1-2017. 

Việc AUN-QA phát triển thành công và thực hiện đánh giá chất lượng trường đại học đầu tiên là phù hợp với sự kiện chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN vào tháng 12-2015. Để đạt mục tiêu làm cho khu vực ASEAN trở thành trung tâm giáo dục có chất lượng, cần phải xây dựng và duy trì các dịch vụ giáo dục có chất lượng cao ở cấp trường đại học, cấp quốc gia và cấp khu vực.

Dự tính đến cuối năm 2016, AUN-QA sẽ tiến hành đánh giá 220 chương trình đào tạo đại học và sau đại học ở 8 quốc gia Đông Nam Á, trong đó Việt Nam có 61 chương trình đào tạo đại học và sau đại học.