Chính trị - Xã hội

Trụ sở cơ quan Nhà nước: Sẽ thu hồi nếu dùng sai mục đích

Hùng Anh
ANTĐ - Kiên quyết thu hồi đối với các trường hợp cơ quan Nhà nước cho thuê trụ sở, cho mượn, để trống không sử dụng hoặc sử dụng vượt tiêu chuẩn, định mức.

Trụ sở cơ quan Nhà nước: Sẽ thu hồi nếu dùng sai mục đích ảnh 1
Nhiều cơ quan được đầu tư xây dựng trụ sở mới nhưng vẫn giữ lại cơ sở nhà, đất cũ không chịu bàn giao

Nơi khó khăn,nơi phung phí

Thời gian qua, Chính phủ và UBND các cấp đã dành nguồn lực không nhỏ để đầu tư, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đã góp phần cải thiện môi trường làm việc. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều cơ quan, đơn vị khó khăn về nơi làm việc, phải đi thuê trụ sở. Trong khi đó, một số cơ quan chưa chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước, dù đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới nhưng vẫn giữ lại cơ sở nhà, đất cũ, làm cho công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc kém hiệu quả, gây lãng phí đất đai, tài sản. 

Để khắc phục tình trạng này, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khẩn trương thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương.

Theo đó, đến ngày 31-12-2014, phải hoàn thành việc kê khai và trình phương án tổng thể để phê duyệt phương án xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trước ngày 30-6-2015. 

Kiên quyết xử lý nếu có vi phạm

Để thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính vừa có công văn hướng dẫn triển khai Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về việc quản lý trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan Nhà nước. 

Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương, UBND cấp tỉnh, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước chỉ đạo tiến hành ngay việc rà soát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua đó, tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra gửi Bộ Tài chính cùng với Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước của bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; Xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp; Xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan đến sai phạm... 

Bộ Tài chính cũng sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước đã được phê duyệt của một số bộ, cơ quan Trung ương, tập đoàn, tổng công ty Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Một điểm đáng lưu ý theo yêu cầu của Bộ Tài chính, khi hoàn thành dự án đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc, đưa vào sử dụng, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện việc bàn giao toàn bộ trụ sở cũ cho cơ quan có thẩm quyền, chậm nhất sau 30 ngày hoàn tất việc chuyển ra trụ sở mới.

Cụ thể, bàn giao cho Bộ Tài chính để xử lý theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án xử lý đối với trụ sở làm việc của các bộ, ngành Trung ương. Cần bàn giao cho Sở tài chính để trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định phương án xử lý đối với trụ sở làm việc của các cơ quan thuộc địa phương.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các cơ quan phải kiên quyết thực hiện thu hồi đối với nhà, đất được cho thuê, cho mượn, không sử dụng, sử dụng sai, vượt tiêu chuẩn, định mức. Đối với cơ sở, nhà đất chưa có phương án xử lý tổng thể thì các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp phải thực hiện xong việc kê khai, chậm nhất là ngày 31-12-2014, để trình các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC