Chính trị - Xã hội

Triển khai nghiêm túc Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo

H.Q
ANTĐ - Tiếp gần 4.500 lượt công dân trong 6 tháng đầu năm 2014, CATP Hà Nội không chỉ hướng dẫn, trả lời cặn kẽ đơn thư của công dân, mà đã đảm bảo ANTT tại các khu vực tiếp dân.

Có thể thấy, các đơn vị thuộc CATP đã nghiêm túc triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản liên quan. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo được lãnh đạo các đơn vị quan tâm, chỉ đạo thực hiện, ngày càng đi vào nền nếp. Việc phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận, huyện của CATP trong giải quyết các vụ việc khiếu kiện  đông người, phức tạp được thực hiện tốt. Công dân đến trụ sở tiếp công dân của CATP đều được tiếp nhận và hướng dẫn gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, quản lý, giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của các đơn vị thực hiện có hiệu quả hơn. Nhiều đơn vị đã giao cho bộ phận Thanh tra phân loại, xử lý và đôn đốc thực hiện, giúp lãnh đạo, chỉ huy thống nhất quản lý đơn thư theo quy định.

Bên cạnh đó, Thanh tra CATP đã chủ động nắm tình hình, tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn thực hiện quy trình xử lý, giải quyết đơn thư ở các đơn vị có đơn thư phức tạp chưa giải quyết dứt điểm, từ đó kịp thời có biện pháp giải quyết triệt để, khách quan, không để xảy ra phức tạp, ảnh hưởng đến uy tín của CATP.

Một trong những trọng tâm công tác thời gian tới của CATP về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, là tổ chức quán triệt cho CBCS Luật Tiếp công dân, có hiệu lực từ 1-7-2014; và tiếp tục tăng cường đảm bảo ANTT tại trụ sở tiếp công dân...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC