Pháp luật

Tìm chủ sở hữu 73 chiếc xe máy các loại

CAQ Hai Bà Trưng
ANTĐ - CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội) tìm chủ phương tiện, người quản lý hợp pháp của 73 chiếc xe máy.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và công văn số 114/BC-PV19 ngày 25/7/2013 của phòng pháp chế Công an TP Hà Nội về việc xác minh, giải quyết 73 chiếc xe máy vô chủ tại kho xí nghiệp khai thác bến cảng và dịch vụ vận tải Bạch Đằng, nay đã được chuyển về kho Tứ Kỳ do phòng PC 81 Công an TP Hà Nội quản lý theo danh sách sau:

1 - Xe Wave, không BKS, màu xanh, SM: HDWS110*00175550*, SK: WS110*008030334*;
2 - Bonus, BKS: 30 E1-469, màu đen, SM: MC08E-1052392, SK: ML08-1042732;
3 - Cub 70, BKS: 29R7-185, màu đỏ, SM: C70E-5014387, SK: C70-6414186;
4 - Wave, BKS: 29P3-7285, màu xanh, SM: HC08E-0347746, SK: RLHHC08032Y347521;
5 - Dream, BKS: 29K3-203 màu đỏ, SM: GCE-11760208, SK: GC22-77014;
6 - Bonus, BKS: 29Z1-094, màu đen, SM: FS702278, SK: SYS35TL125MN000369;
7 - Wave, BKS: 29M1-7118, màu đỏ, SM:HC09E-0169547, SK: RLHHC09043Y169456;
8 - Angel 100, BKS: 88F4-7940, màu đen trắng, SM: VMVA2330516, SK:RLGXA10CD4H330516;

9-Wave, BKS 52X4-7945,màu đen, SM:VHLFM152FMNH-V190193, SK:RMNWCH8MN7H000193;

10 - Cub, BKS: 29P3-010, màu xanh, SM: HA02E-1688942, SK: HA02-1688923;
11 - Wave, không BKS, màu xanh, SM: HC09E-0244610, SK: RLHHC09093Y245138;
12 - MZ, BKS: 34F1-351, màu đỏ, SM: 8193651, SK: 4187470;
13. Dream, BKS: 29S4-677, màu nâu, SM: C100ME-L4615, SK: C100M-L40615;
14. Bonus, BKS: 29K2-3124, màu đen, SM:FF702201, SK: SYS35TN125MN002477;
15. Suzuki, BKS:29F4-7152, màu đen, SM: E411-TH108993, SK: BE44B-TH108993;
16. Simson, BKS: 29XA-813, màu xanh, SM:5488237, SK:5960904;
17. Cub, không BKS, màu xanh, SM: C50E-8513454, SK: C50-8513483:
18. Dream BKS:29H2-0034 màu nâu, SM:C100ME-8061513, SK: C100-8061513.
19. Dream BKS: 29K2- 592 màu nâu, SM: CT100E-1428344, SK: CT100F- 1428196.
20. Bonus, không BKS, SM: NS150PE-0032172, SK: NS150P-0032172:
21. Wavw, không BKS, màu xanh, SM: 1P53FMH*10403875*, SK: VPDPCH00214*003875*:
22. Dream, BKS: 29M6-2919 màu nâu, SM: LC150FMG*0000227*, SK: *L36XCGLAXZ0000227*: 23. Angel80, không BKS, màu nâu, SM: FT000523, SK: SYS35TX8MAN000484:
24. Wave không BKS mầu xanh, SM: LC152FMN*01743316*, SK: *VTPCH002YN5002816*:
25. Dream, BKS33K7-9268 mầu nâu, SM: 1P50FMG- 3*10313875*, SK: LXXCGL04X*10313875*: 26. Super Cub70, 29S6- 482 màu xanh, SM: C90E-4002963, SK: C90-4002866:
27. Dream BKS: 29Z7-489 màu nâu, SM, C100ME- 0137377, SK: C100M- 0137377:
28. Loncin BKS: 29M7- 3658 màu nâu, SM: LC150FMG*01642228*, SK: LWGXCHL0164222:
29. Dream, BKS: 31R9-343 mầu nâu, SM: C100ME- 0094742, SK: C100M-0094742:
30. Super Cub50 ,BKS: 29PB-588 màu xanh, SM: C50E-6327419, SK: C50-6356115:
31. Honda, BKS37F8-194 màu đỏ, SM: C100ME- 0065356, SK: C100M- 0065356:
32. Wave không BKS màu xanh, SM: HC08E-0271034, SK: RLHHC08062Y271518:
33. Dream, BKS: 29L3-7082 màu nâu, SM: C100ME-0381369, SK: C100M-0381369:
34. Cub 50, BKS: 38H4-608 màu xanh , SM: C50E-3309232, SK: C50-3309277:
35 Cub 70 BKS: 29RN-543 màu xanh, SM: C50E-8908725, SK: C50-8908750:
36. Cub 70 BKS: 29-507-M2 màu xanh, SK, SM không khôi phục được:
37. Hongda Wave 110, BKS: 29L7-5081 màu xanh, SK, SM không khôi phục được.
38. CPI Wave, BKS: 29L8-4174, màu xanh, SM, SK: không khôi phục được.
39. Minxko, BKS: 29-242-L5, màu đỏ, SM,SK không khôi phục được.
40. Suzuki, BKS: 29-536-N2, màu nâu, SM, SK không khôi phục được.
41. Wave, BKS: 29L7-7811, màu xanh, SM,SK không khôi phục được.
42. Simson, BKS: 29-826-KN, màu xanh, SM,SK không khôi phục được.
43. Dream, BKS: 29H7-4436, màu nâu, SM,SK không khôi phục được.
44. SYM Star, BKS: 29S2-2594, màu xanh, SM,SK không khôi phục được.
45. Honda Cub, BKS: 29-123-N5, màu xanh, SM,SK không khôi phục được.
46. Dream, BKS: 29L9-5745, màu nâu, SM,SK không khôi phục được.
47. Loncin Best, BKS: 29R5-5303, màu xanh, SM,SK không khôi phục được.
48. Bonus, BKS: 29H6-0328, màu nâu, SM,SK không khôi phục được.
49. Lisohaka Dream, BKS: 34K-5278, màu nâu, SM,SK không khôi phục được.
50. Honda CDI, BKS: 31-313-M1, màu đỏ, SM,SK không khôi phục được.
51. Honda Dream, BKS: 29-312-P9, màu nâu, SM,SK không khôi phục được.
52. Minxko, BKS: 34-922-FB, màu đỏ, SM,SK không khôi phục được.
53. Honda Dream, BKS: 29F2-0501, màu nâu, SM,SK không khôi phục được.
54. Honda Dream, BKS: 29F9-7431, màu nâu, SM,SK không khôi phục được.
55. Simson, BKS: 19-953-FB, màu đỏ, SM,SK không khôi phục được.
56. Dream, BKS: 29F6-8978, màu nâu, SM,SK không khôi phục được.
57. Cub, BKS: 29-231-FI, màu xanh, SM,SK không khôi phục được.
58. Simson, BKS: 29-325-LT, màu đen, SM,SK không khôi phục được.
59 Dealim, BKS: 19-181-V2, màu đỏ, SM,SK không khôi phục được.
60. Loncin Wave, BKS: 29M2-0862 màu xanh, SM,SK không khôi phục được.
61. Wave, BKS: 29P2-2528, màu xanh, SM,SK không khôi phục được.
62. Simson, BKS: 36-535-FR, màu xanh, SM,SK không khôi phục được.
63. Honda, BKS: 22H1-1830, màu xanh, SM,SK không khôi phục được.
64. Honda Loncin, BKS: 29N5-2753, màu nâu, SM,SK không khôi phục được.
65. Wave, BKS: 18Z8-6075, màu xanh, SM,SK không khôi phục được.
66. Dream, BKS: 34F3-6753, màu nâu, SM,SK không khôi phục được.
67. Cub 70, BKS: 34-363-HL, màu xanh, SM,SK không khôi phục được.
68. Cub 50, BKS: 29-356-H2, màu xanh, SM,SK không khôi phục được.
69. Cub 70, BKS: 31F2-4865, màu xanh, SM,SK không khôi phục được.
70. Dream II, BKS: 29K8-7036, màu nâu, SM,SK không khôi phục được.
71. Spacy 125, BKS: 30K1-1142, màu trắng. SM,SK không khôi phục được.
72. Cub, BKS: 29-270-N8, màu đỏ, SM,SK không khôi phục được.
73. Wave 110, BKS: 29L4-7648,  màu xanh, SM,SK không khôi phục được.

Vậy ai là chủ phương tiện, người quản lý hợp pháp đề nghị đến Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để giải quyết.

Trong thời gian 30 ngày kể từ ngày thông báo mà không ai đến giải quyết, Công an quận Hai Bà Trưng sẽ giải quyết theo luật định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC