Chính trị - Xã hội

Tiếp tục thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

Ngọc Khánh
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa cho ý kiến về việc mở rộng thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP). 

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Y tế (Thường trực Ban Chỉ đạo công tác ATTP thành phố) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và thành phố về mở rộng thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP; xây dựng kế hoạch triển khai năm 2017 trên địa bàn.

Trước đó, UBND thành phố nhận được công văn của Bộ Y tế về việc thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP tuyến quận (huyện), phường (xã). Theo Bộ Y tế, kết quả một năm thí điểm của thành phố Hà Nội và TP.HCM cho thấy, việc hình thành và hoạt động của lực lượng thanh tra chuyên ngành ATTP tuyến quận, huyện và xã, phường đã góp phần tăng hiệu lực quản lý Nhà nước về ATTP; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người sản xuất, kinh doanh, nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC