Kinh doanh

Thu ngân sách giảm mạnh do đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư

ANTD.VN - Từ cuối tháng 4, dịch Covid-19 tái bùng phát ở nhiều địa phương và hiện vẫn đang diễn biến rất phức tạp đã tác động đến các hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp khiến số thu nội địa các tháng giảm dần. Trong khi cả ngân sách trung ương và địa phương đều phải tăng chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo của Vụ Ngân sách Nhà nước, thu ngân sách nhà nước (NSNN) 7 tháng đầu năm nay ước đạt 67,9% dự toán, tăng 15,6% so cùng kỳ năm 2020, trong đó: thu nội địa ước đạt 65,6% dự toán, tăng 12,9%; thu từ dầu thô ước đạt 94,9% dự toán, giảm 5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 81,5% dự toán, tăng 37,5%.

Có 10/12 khoản thu và nhóm khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ thu dự toán (trên 58%), bao gồm cả các khoản thu quan trọng từ 03 khu vực kinh tế, như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 63,7% dự toán, tăng 17,9% so cùng kỳ 2020; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 65,8% dự toán, tăng 15,6%; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 68,8% dự toán, tăng 40,1%.

Có 59 địa phương thu nội địa đạt trên 58% dự toán, trong đó có 47 địa phương thu đạt trên 63% dự toán; 53 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, một số địa phương có mức tăng trưởng thu trên 15%; 04 địa phương tiến độ thu dự toán đạt thấp là Hòa Bình (52,8%), Sơn La (57,9%), Đà Nẵng (57%) và Tiền Giang (56,5%).

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, kết quả thu nội địa 7 tháng đạt khá, chủ yếu nhờ đà phục hồi khả quan của nền kinh tế từ những tháng cuối năm 2020.

Tuy nhiên, từ cuối tháng 4, dịch Covid-19 tái bùng phát ở nhiều địa phương và hiện vẫn đang diễn biến rất phức tạp như ở Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai... nhiều nơi phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Điều này đã tác động đến các hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp và số thu nộp NSNN.

Thu ngân sách giảm mạnh do đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư ảnh 1

Thu ngân sách nhà nước ảnh hưởng tiêu cực do dịch Covid-19

Do đó, diễn biến thu nội địa các tháng giảm dần: tháng 4 (đầu quý II) thu được 115,6 nghìn tỷ đồng (10,2% dự toán); tháng 5 thu được 85 nghìn tỷ đồng (7,5% dự toán); tháng 6 thu được 80,5 nghìn tỷ đồng (7,1% dự toán) và tháng 7 (đầu quý III) thu được 101,3 nghìn tỷ đồng (8,9% dự toán).

Về chi NSNN, thực hiện 7 tháng đạt 48% dự toán, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 35,5%; chi trả nợ lãi đạt 59,2%; chi thường xuyên đạt 55,2% dự toán.

Vụ Ngân sách nhà nước cho biết, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 7 tháng đầu năm được thực hiện theo dự toán và tiến độ triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị sử dụng ngân sách. Cả NSTW và NSĐP đã ưu tiên bố trí chi cho phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, trung ương đã chi 4,2 nghìn tỷ đồng từ nguồn dự phòng năm 2021 để chi cho công tác phòng chống dịch Covid-19; các địa phương đã chi 0,76 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, đã xuất cấp 18,3 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ cho nhân dân.

Riêng tiến độ giải ngân vốn đầu tư phát triển 7 tháng đầu năm vẫn chậm, mới đạt 36,71% kế hoạch (cùng kỳ năm 2020 đạt xấp xỉ 40,67%), nhất là vốn ngoài nước chỉ đạt 7,52% kế hoạch.

Tổng thể cân đối NSNN 7 tháng có thặng dư (thu lớn hơn chi), trong đó NSTW bội chi, NSĐP thặng dư. Đã chủ động điều hành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để vừa sử dụng có hiệu quả ngân quỹ nhà nước, vừa đảm bảo nguồn bù đắp bội chi NSTW và thanh toán, chi trả kịp thời các khoản nợ gốc đến hạn của NSNN. Đã thực hiện phát hành được 169,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 12,67 năm, lãi suất bình quân 2,27%/năm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC