Chính trị - Xã hội

Thống nhất cao chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Tiến Hưng
ANTD.VN - Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII), lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Trung ương đã cho ý kiến về Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...
Thống nhất cao chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 1
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Sáng 12-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5-2022 thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn thông báo, thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4-5-2022 đến ngày 10-5-2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ năm, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Hội nghị cũng cho ý kiến về Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác…

Thống nhất cao chủ trương thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 2
Các đại biểu tham dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5-2022 tại điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội

Sau khi xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc Đề án thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận dân chủ, góp ý thẳng thắn, khách quan vào nội dung của Đề án và thống nhất cao về chủ trương thành lập ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện, gồm:

Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao";

Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045";

Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”;

Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

Đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị các cơ quan báo chí cũng như hệ thống báo cáo viên cả nước đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC