Chính trị - Xã hội

Thí điểm lập trạm kiểm soát giao thông tại 3 cửa khẩu Việt - Trung

Thư kỳ
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải về việc thí điểm lập trạm kiểm soát giao thông tại 3 cửa khẩu Việt Nam - Trung Quốc gồm Lào Cai, Hữu Nghị, Móng Cái để thực hiện Nghị định thư giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHND Trung Hoa đã được ký kết ngày 11-10-2011.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải thống nhất với các Bộ, ngành có liên quan sắp xếp tổ chức và quy trình kiểm soát tại các cửa khẩu thực hiện thí điểm, tránh chồng chéo, bảo đảm hiệu quả công tác kiểm soát giao thông.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng cục đường bộ Việt Nam và Sở Giao thông vận tải các địa phương có liên quan tổ chức thực hiện, đảm bảo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu; báo cáo tổng kết, đánh giá sau 2 năm thực hiện thí điểm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC