Chính trị - Xã hội

Thêm 2 huyện Mỹ Đức, Thường Tín có Chủ tịch mới

Nguyễn Phan
ANTĐ - Ngày 28-9, HĐND huyện Mỹ Đức đã tổ chức kỳ họp bất thường nhằm kiện toàn các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và trưởng các ban của HĐND huyện nhiệm kỳ 2011-2016. 

Kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua Tờ trình của HĐND và UBND huyện Mỹ Đức về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Hoàng Mạnh Sơn do nghỉ chế độ. Đồng thời, xem xét Tờ trình của UBND huyện về việc kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Theo đó, ông Nguyễn Văn Hoạt, Phó Bí thư Huyện ủy đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức với 100% phiếu tán thành.

Cũng trong ngày 28-9, HĐND huyện Thường Tín khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã tổ chức kỳ họp thứ 12 để miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với ông Uông Đức Ngọc; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND đối với ông Nguyễn Huy Đức và bà Chu Thị Minh Huyền do nghỉ chế độ. Kỳ họp cũng đã bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện và 2 Phó Chủ tịch UBND huyện.

Theo đó, với 100% phiếu bầu, ông Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện Thường Tín đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Thường Tín; ông Nguyễn Sỹ Tuyến, Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện và bà Lê Thị Liễu, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2011 - 2016.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC