Chính trị - Xã hội

Thành ủy Hà Nội: Chấn chỉnh, xử nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực trong phòng chống dịch

Tiến Hưng

ANTD.VN - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thống nhất quan điểm thực hiện chủ trương "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" từng bước, có lộ trình nhưng không chủ quan, nóng vội...

Thành ủy Hà Nội: Chấn chỉnh, xử nghiêm các trường hợp tham nhũng, tiêu cực trong phòng chống dịch ảnh 1
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chiều tối nay, 15-10, thông tin từ Thành ủy Hà Nội cho biết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 08-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Chỉ thị nhằm đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, thực hiện nghiêm các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ phù hợp điều kiện thực tiễn của Thành phố theo nguyên tắc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 từng bước bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, an toàn cho Thủ đô là trên hết, trước hết và giữ vững thành quả đạt được.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng khẳng định việc thực hiện có lộ trình nhưng không chủ quan, nóng vội với mục tiêu nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm tốt an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Theo nhận định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới tại nước ta cũng như tại Hà Nội là rất lớn. Đặc biệt, tại Hà Nội, tới đây dự kiến có hàng triệu sinh viên, người lao động, các nhà đầu tư, chuyên gia, doanh nghiệp từ các địa phương khác chưa hoàn thành công tác tiêm chủng vaccine phòng ngừa Covid-19 sẽ trở lại và hoạt động trên địa bàn thành phố.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới đặt ra, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở thực hiện tốt 7 nhóm nội dung nhiệm vụ như sau:

1. Quán triệt sâu sắc quan điểm: Đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên trên hết, trước hết; Thống nhất trong việc thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với lộ trình từng bước, chặt chẽ, phù hợp, khả thi; Trong phòng, chống dịch phải lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài; tiêm chủng, xét nghiệm, cách ly, điều trị là điều kiện tiên quyết.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong phòng, chống dịch và khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội.

3. Tập trung đầu tư, tiếp tục hiện đại hoá, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở. Phối hợp với Bộ Y tế báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia đảm bảo phân bổ vaccine kịp thời để thực hiện tiêm phủ mũi 2 theo kế hoạch đã đề ra và sớm tiêm vaccine cho người dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố.

Cùng đó, duy trì công tác xét nghiệm tầm soát các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao theo chỉ định của ngành Y tế; Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách huy động nguồn lực cho phòng, chống dịch; có chính sách đặc thù, đãi ngộ đối với lực lượng y tế, lực lượng tuyến đầu, Tổ Covid-19 cộng đồng.

4. Đẩy mạnh thực hiện các chính sách, có giải pháp tổng thể, tiếp tục xã hội hóa công tác an sinh xã hội trong thời gian tới đảm bảo không bỏ sót đối tượng và không ai bị bỏ lại phía sau. Trong đó, cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch và tham nhũng, tiêu cực.

5. Tiếp tục phát huy vai trò trung tâm và nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Thành ủy Hà Nội yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ và thống nhất áp dụng các biện pháp quản lý, kiểm soát dịch bệnh đảm bảo hoạt động giao thông vận tải, lưu thông hàng hoá, không để xảy ra ách tắc cục bộ; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bảo đảm an toàn, an ninh và các yêu cầu phòng, chống dịch.

6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch, thống nhất một ứng dụng công nghệ để bảo đảm kết nối, liên thông, thuận lợi cho người dân khi sử dụng và bảo đảm an ninh, an toàn thông tin.

7. Các Đoàn kiểm tra từ cấp thành phố đến quận huyện tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là ở cấp cơ sở về công tác tổ chức thực hiện và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự đảng UBND TP chỉ đạo UBND TP và các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 với lộ trình cụ thể, khả thi. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 để các cấp, các ngành có cơ sở triển khai thực hiện.

Đặc biệt, chỉ đạo tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, không chủ quan, lơ là; đảm bảo phương châm "bốn tại chỗ"; thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng giao Đảng đoàn HĐND TP phối hợp với Ban cán sự đảng UBND TP trình HĐND TP thông qua các cơ chế, chính sách và cân đối, bổ sung nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch; tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC