Đời sống

Tháng 12/2020: Hàng loạt chính sách tiền lương mới có hiệu lực thi hành

P.V , H.L

ANTD.VN - Viên chức công nghệ thông tin có hệ số lương đến 8.0, giảng viên đại học công lập hưởng lương đến 11,92 triệu đồng/tháng, áp dụng cách xếp lương mới với phát thanh viên, quay phim…là những chính sách tiền lương quan trọng có hiệu lực từ tháng 12/2020.

Thông tư 29/2020/TT-BTTTT hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin.

Theo đó, từ 12/12, chức danh an toàn thông tin hạng I, quản trị viên hệ thống hạng I, kiểm định viên công nghệ thông tin hạng I, phát triển phần mềm hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) có 6 bậc, từ 6,20- 8,00.

Trường hợp khi được tuyển dụng viên chức có trình độ đào tạo tiến sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, bảng lương viên chức loại A1. Cá nhân được tuyển dụng có trình độ đào tạo thạc sĩ phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, bảng lương viên chức loại A1.

Trường hợp khi được tuyển dụng có trình độ đào tạo đại học phù hợp với vị trí việc làm thì được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, bảng lương viên chức loại A1…

Tháng 12/2020: Hàng loạt chính sách tiền lương mới có hiệu lực thi hành ảnh 1
Sắp tới, việc bổ nhiệm và xếp lương viên chức công nghệ thông tin được thực hiện theo Thông tư 29/2020

Theo Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy tại các trường đại học công lập gồm: Giảng viên cao cấp, Giảng viên chính, Giảng viên, Trợ giảng.

Giảng viên cao cấp áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3, nhóm 1 (A3.1) từ hệ số lương 6,20-8,00. Do lương cơ sở năm 2021 là 1,49 triệu/tháng nên mức lương cụ thể từ 9,238 triệu đồng/tháng - 11,92 triệu đồng/tháng.

Viên chức trợ giảng (hạng III) nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III) thì căn cứ vào vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ mà được xem xét và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên. Thông tư này có hiệu lực từ 12/12.

Thông tư 30/2020/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim.

Thông tư quy định, từ 12/12 bổ nhiệm vào chức danh phát thanh viên hạng I (mã số V11.10.27) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch phát thanh viên cao cấp (mã số 17.145). Hệ số lương được áp dụng của viên chức loại A3, nhóm 2 (A3.2) có 6 bậc, từ hệ số lương 5,75-7,55.

Bổ nhiệm vào chức danh phát thanh viên hạng II (mã số V11.10.28) đối với viên chức hiện đang giữ ngạch phát thanh viên chính (mã số 17.146). Hệ số lương được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm 2 (A2.2) có 8 bậc, từ hệ số lương 4,00-6,38.

Bổ nhiệm vào chức danh phát thanh viên hạng III (mã số V11.10.29) đối với viên chức có trình độ đại học hiện đang giữ ngạch phát thanh viên (mã số 17.147). Hệ số lương được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 có 9 bậc, từ hệ số lương 2,34-4,98.

Bổ nhiệm vào chức danh phát thanh viên hạng IV đối với viên chức hiện đang giữ ngạch phát thanh viên cao đẳng và phát thanh viên chưa đạt chuẩn.

Hệ số lương được áp dụng hệ số lương của viên chức loại B có 12 bậc, từ 1,86-4,06.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC