Chính trị - Xã hội

Năm 2020 không điều chỉnh mức lương, trợ cấp

Băng Tâm

ANTD.VN - Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua, trong năm 2020, sẽ không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Năm 2020 không điều chỉnh mức lương, trợ cấp ảnh 1

Các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua Nghị quyết

Chiều 12-11, với 92,53% tổng số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách nhà nước năm 2021 là 1.343.330 tỷ đồng, tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng.

Mức bội chi ngân sách nhà nước là 343.670 tỷ đồng, tương đương 4% GDP, trong đó bội chi ngân sách trung ương là 318.870 tỷ đồng, bội chi ngân sách địa phương là 24.800 tỷ đồng. Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỷ đồng.

Cũng theo Nghị quyết, trong năm 2020 sẽ không thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng.

Cùng với đó, tập trung nguồn lực để phòng, chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện các chính sách an sinh xã hội đã ban hành, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Nghị quyết giao Chính phủ thực hiện 8 biện pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2021 như: Điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ; phối hợp đồng bộ với chính sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát;t iếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý thu ngân sách nhà nước; chống thất thu thuế, chống chuyển giá, trốn thuế;

“Trong năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về tạo nguồn cải cách tiền lương”, Nghị quyết nêu.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC