Tập đoàn Bảo Việt đặt mục tiêu lãi 1.500 tỷ đồng

ANTĐ - Tập đoàn Bảo Việt dự kiến tổng doanh thu hợp nhất trong năm 2014 đạt 18.329 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế khoảng 1.500 tỷ đồng. Đây là mục tiêu được Tập đoàn này đưa ra tại Đại hội cổ đông thường niên 2014 diễn ra vào hôm qua (24-4).

Ông Hoàng Việt Hà - Giám đốc hoạt động Tập đoàn Bảo Việt cho biết : “Tổng doanh thu trong năm 2013 của Bảo Việt là 17.096 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.234 tỷ đồng. Tập đoàn cũng thống nhất chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt, tương đương số tiền 1.021 tỷ đồng”.