Chính trị - Xã hội

Tăng tỷ lệ chung cư cao tầng lên 80%

Thành Nam
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Theo đó, Chính phủ đặt ra yêu cầu tối thiểu khoảng 20% diện tích sàn trong các dự án nhà ở đô thị được dành cho người thuộc diện chính sách, người có thu nhập thấp và người nghèo. Mục tiêu là đến năm 2015, sẽ xây dựng tối thiểu 10 triệu m2 nhà xã hội tại đô thị để giải quyết cho người thu nhập thấp và sinh viên đại học. Đến năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn quốc đạt 25m2 sàn/người. Đến năm 2030, bình quân nhà ở đạt 30m2 sàn/người.

Chiến lược cũng chỉ rõ, từ nay đến năm 2015, nhà chung cư sẽ chiếm 80% trong các dự án nhà ở tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Trong đó, nhà cho thuê sẽ được chú trọng phát triển với nhiều ưu đãi để chiếm 20% tổng số căn hộ. Hiện nay, Hà Nội là địa phương có tỷ lệ nhà chung cư cao nhất cả nước, đạt 16,64%. Tiếp đó, TP Hồ Chí Minh đạt 6,13%; Hải Phòng đạt 5,8%; Đà Nẵng 2,1%...

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC