Chính trị - Xã hội

Sẽ xem xét sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2022

Tiến Hưng
ANTD.VN - Chính phủ nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022…
Sẽ xem xét sửa đổi Luật Tần số vô tuyến điện và Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2022 ảnh 1

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 23-11

Tại phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào sáng nay, 23-11, Chính phủ đã trình tờ trình đề nghị bổ sung 2 dự án luật gồm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Đại diện Chính phủ trình bày tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện là cần thiết để kịp thời thể chế hóa Nghị quyết số 52/NQ-TƯ ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với mục tiêu: “Đến năm 2030, mạng di động 5G phủ sóng toàn quốc, mọi người dân được truy cập internet băng thông rộng với chi phí thấp”.

Việc sửa một số điều của luật cũng nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc của Luật Tần số vô tuyến điện hiện hành; bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của Luật Tần số vô tuyến điện với một số luật ban hành sau có nội dung liên quan như Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017, Luật Đầu tư năm 2020...

Về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), sau khi được tạm thời rút ra khỏi chương trình kỳ họp thứ 9- Quốc hội khoá XIV, Chính phủ đã chỉnh lý lại nội dung tờ trình Quốc hội theo hướng làm rõ lý do phát sinh các chính sách trong quá trình xây dựng dự án luật cũng như làm rõ định hướng giải quyết các bất cập, tồn tại của Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009…

Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) tại kỳ họp thứ ba (tháng 5-2022), thông qua tại kỳ họp thứ tư (tháng 10-2022).

Góp ý tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng đề nghị các cơ quan soạn thảo tránh tâm lý đưa ra một số chính sách rồi trong quá trình thực hiện thì “tính sau”.

“Thực tế có nhiều chính sách khi đưa ra, quá trình làm lại phát sinh chính sách mới hoặc chính sách định làm lại không thực hiện được” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đồng thời mong muốn các cơ quan chủ trì thẩm tra tập trung vào thẩm tra các chính sách ngay từ khi dự án luật được đăng ký.

Đối với 2 dự án luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội; bảo đảm các dự án luật tương thích với các điều ước quốc tế và các văn bản pháp luật có liên quan.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao cần trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện và dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) để Quốc hội thông qua trong năm 2022.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng hồ sơ dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) chưa đáp ứng yêu cầu, do đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ hoàn chỉnh thêm hồ sơ dự án luật để xem xét trước khi bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC