Chính trị - Xã hội

Sẽ quy định cụ thể mức “hoa hồng” người bán hàng đa cấp được hưởng

Hà Linh
ANTD.VN -  Theo Bộ Công Thương, sắp tới, mức chi trả hoa hồng cho người tham gia bán hàng đa cấp sẽ được quy định cụ thể, nhằm ngăn chặn đa cấp biến tướng, chỉ lôi kéo người tham gia mà không bán hàng hóa.
Sẽ quy định cụ thể mức “hoa hồng” người bán hàng đa cấp được hưởng ảnh 1

Ngăn chặn đa cấp biến tướng

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của dự thảo này là quy định khá cụ thể về kế hoạch trả thưởng. Theo đó, kế hoạch trả thưởng phải quy định rõ điều kiện đạt được, hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác chi trả từng cấp bậc, danh hiệu người tham gia bán hàng đa cấp; vấn đề bảo trợ quốc tế (nếu có).

Kế hoạch trả thưởng phải đảm bảo tổng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác chi trả cho người tham gia trên cơ sở kết quả bán hàng của người đó tối thiểu bằng 20% tổng số hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà doanh nghiệp chi trả cho người tham gia trong một năm.

Theo dự thảo này, doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại Việt Nam có thể cho phép người tham gia bán hàng đa cấp tại Việt Nam bảo trợ quốc tế đối với người tham gia ở nước ngoài nếu đáp ứng các điều kiện sau: Doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại Việt Nam không được sử dụng doanh số của người tham gia bán hàng đa cấp tại Việt Nam phát sinh từ hệ thống tuyến dưới ở nước ngoài để tính thành tích, cấp bậc và làm căn cứ chi trả hoa hồng cho người tham gia bán hàng đa cấp tại Việt Nam;

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại Việt Nam không được chi trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho người tham gia bán hàng đa cấp phát sinh từ hoạt động của hệ thống tuyến dưới bên ngoài lãnh thổ Việt Nam;

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại Việt Nam có trách nhiệm cung cấp danh sách những người tham gia bán hàng đa cấp thực hiện hoạt động bảo trợ quốc tế cho cơ quan quản lý có thẩm quyền tại báo cáo định kỳ;

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp tại Việt Nam không được cho phép người tham gia bán hàng đa cấp ở Việt Nam được bảo trợ bởi người tham gia bán hàng đa cấp ở nước ngoài”.

Đáng chú ý, dự thảo mới cũng yêu cầu thống kê hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác của người tham gia bán hàng đa cấp; thời điểm kết thúc kỳ tính thưởng cho người tham gia.

Theo cơ quan soạn thảo, sở dĩ dự thảo bổ sung quy định về tỉ lệ hoa hồng trên doanh số cá nhân là vì hoạt động bán hàng đa cấp có bản chất là hoạt động phân phối bán lẻ hàng hóa. Tuy nhiên, hiện nay nhiều doanh nghiệp không chú trọng bán hàng mà tập trung xây dựng mạng lưới người tham gia và tìm các cách khác nhau khiến người đó mua hàng, hàng hóa chủ yếu được tiêu thụ trong mạng lưới, việc mua hàng chủ yếu để đạt thành tích, cấp bậc và hưởng hoa hồng, không chú trọng việc đưa hàng hóa đến cộng đồng.

“Cần có chính sách, quy định cụ thể thúc đẩy hoạt động bán hàng của người tham gia, đưa hoạt động bán hàng đa cấp đi theo đúng bản chất của một phương thức phân phối hàng hóa đến người tiêu dùng”- Tờ trình dự thảo nêu.

Việc quy định tỷ lệ trả thưởng cho người tham gia bán hàng đa cấp sẽ buộc các doanh nghiệp phải chi trả một tỉ lệ hoa hồng nhất định cho hoạt động bán hàng của người tham gia, qua đó khuyến khích người tham gia phải bán hàng, không chỉ xây dựng mạng lưới.

Theo khảo sát của Bộ Công Thương, các doanh nghiệp trả lời khảo sát đều cho thấy tỉ lệ hoa hồng, tiền thưởng của doanh nghiệp chi trả cho người tham gia trên cơ sở doanh số bán hàng của cá nhân người tham gia đó đều cao hơn mức tối thiểu 20% tổng hoa hồng, tiền thưởng chi trả cho người tham gia.

“Do đó, việc bổ sung quy định này về cơ bản không ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp”- cơ quan soạn thảo khẳng định.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC