Sáu tháng đầu năm, thu hồi nợ thuế mới đạt 38,7% chỉ tiêu năm

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thu hồi nợ thuế ước được 16.245 tỷ đồng, đạt 38,7% so với chỉ tiêu năm 2022.

Bộ Tài chính cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đã ban hành hơn 21,5 triệu lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp.

Cơ quan thuế các cấp đã kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đối với những trường hợp chây ỳ, để nợ thuế, có dấu hiệu tẩu tán tài sản, bỏ trốn. Trong 6 tháng, toàn ngành Thuế đã ban hành 100.700 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản, phong tỏa tài khoản; 7.524 quyết định cưỡng chế hóa đơn; 248 quyết định cưỡng chế kê biên tài sản, thu tiền tài sản bên thứ 3 nắm giữ; 7.677 quyết định cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Sáu tháng đầu năm, thu hồi nợ thuế mới đạt 38,7% chỉ tiêu năm ảnh 1

Thu hồi nợ thuế 6 tháng đầu năm đặt 38,7% chỉ tiêu năm

Đồng thời đã thực hiện đăng công khai thông tin, công khai số tiền nợ thuế của 4.491 người nộp thuế chây ỳ, không nộp tiền thuế đúng hạn.

Qua đó, 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã thu hồi nợ thuế ước được 16.245 tỷ đồng, đạt 38,7% so với chỉ tiêu thu nợ năm 2022.

Về việc xử lý nợ thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp NSNN theo Nghị quyết 94/2019/QH14 tổng số tiền là 1.297 tỷ đồng. Trong đó, khoanh nợ tiền thuế là 273 tỷ đồng; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 1.024 tỷ đồng.

Lũy kế kết quả thực hiện xử lý nợ từ khi Nghị quyết số 94/2019/QH14 có hiệu lực (1/7/2020) đến cuối tháng 6/2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp NSNN với tổng số tiền là 33.768 tỷ đồng. Trong đó, khoanh nợ tiền thuế là 27.459 tỷ đồng; xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 6.309 tỷ đồng.