Chính trị - Xã hội

Sắp có khung pháp lý cho hoạt động mua bán qua Sở Giao dịch

Vân Hằng
ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các Bộ Công Thương, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa ngay trong năm 2014. 

Trong đó, Bộ Công Thương có trách nhiệm ban hành Thông tư hướng dẫn lộ trình, điều kiện cho thương nhân Việt Nam tham gia; Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn về chế độ thuế, phí, lệ phí; Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư hướng dẫn chế độ thanh toán trong giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài theo quy định và phối hợp với các bộ, ngành có hướng dẫn cho thương nhân Việt Nam tham gia giao dịch mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC