Văn hóa - Giải trí

Ra mắt Trung tâm Xúc tiến, Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam

Thanh Xuân
ANTD.VN - Trung tâm Xúc tiến, Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam vừa chính thức được ra mắt. Trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, trung tâm ra đời nhằm tổ chức các hoạt động xúc tiến và quảng bá văn hóa phi vật thể, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

Trung tâm Xúc tiến, Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được thành lập từ ngày 20-11-2016, trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam.

Theo quyết định thành lập, trung tâm là đơn vị xã hội nghề nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật và chấp hành quy chế của Trung tâm Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam.

GS Hoàng Chương trao quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến, Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam

GS Hoàng Chương trao quyết định thành lập Trung tâm Xúc tiến, Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam

Với vai trò là một tổ chức xã hội chuyên biệt về hoạt động xúc tiến và quảng bá văn hóa phi vật thể, trung tâm sẽ hoạt động trong 4 lĩnh vực: Tổ chức các hoạt động về di sản, truyền thông; Tổ chức sự kiện và cung cấp dịch vụ về xúc tiến, quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam; Góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Việt Nam và các nước; Tạo cơ hội để các nghệ nhân, nghệ sĩ, cá nhân đang thực hành nắm giữ di sản được thể hiện tài năng trên môi trường quốc tế.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC