Chính trị - Xã hội

Quy hoạch tổng thể di tích Chiến thắng Bạch Đằng

Yên Vân
ANTĐ - Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Chiến Thắng Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh vừa được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 322/QĐ-TTg. 

Mục tiêu của quy hoạch nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di tích, không gian văn hóa vật thể, bên cạnh đó hoạch định các tuyến du lịch, từng bước đưa các giá trị kinh tế gắn với việc bảo tồn di tích thông qua hoạt động du lịch, phát triển làng nghề truyền thống, bảo đảm điều kiện sinh sống tốt hơn cho nhân dân trong vùng. Toàn bộ các di tích, di chỉ, các hiện vật có liên quan tới Khu di tích lịch sử Chiến thắng Bạch Đằng (Trận chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược lần thứ ba dưới sự chỉ huy của Trần Hưng Đạo, tháng 3 năm Mậu Tý 1288), đều  nằm trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch. Bên cạnh đó còn liên hệ mở rộng các điểm di tích, du lịch sinh thái xung quanh. Lấy cụm di tích đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà, Bến Đò Cổ gắn với bãi cọc Yên Giang làm trung tâm, từ đó dẫn du khách tới các di tích khác. Thời gian thực hiện quy hoạch từ nay tới năm 2025.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC