Đời sống

Quy định pháp luật về việc ký kết lại hợp đồng lao động

ANTĐ
ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Tôi làm nhân viên của một đơn vị sự nghiệp có thu theo diện hợp đồng lao động. Năm 2010, cơ quan ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với tôi. Tuy nhiên, cơ quan tôi hiện có chủ trương ký lại hợp đồng lao động đối với những nhân viên như tôi nhưng là hợp đồng xác định thời hạn. Xin hỏi luật sư, việc làm này có đúng pháp luật không? Nguyễn Hoàng Anh (Hà Nội)
Quy định pháp luật về việc ký kết lại hợp đồng lao động ảnh 1

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng - Ảnh minh họa

Luật sư trả lời:

Căn cứ Điều 20, Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực từ ngày 1-1-2021 thì: “Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại: a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng; b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng”.

Cũng theo Điều 20 của Bộ luật này, khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b, khoản 1, Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết; Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm Giám đốc trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 149; khoản 2, Điều 151 và khoản 4, Điều 177 của Bộ luật này.

Quy định pháp luật về việc ký kết lại hợp đồng lao động ảnh 2

Luật sư Đặng Văn Sơn - VPLS Đặng Sơn và Cộng sự Địa chỉ: Số nhà 31, ngõ 192, đường Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Việc hai bên ký kết hợp đồng mới chỉ thuộc các trường hợp: Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn (Điều 149). Tiếp đến là thời hạn của hợp đồng lao động đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn (Điều 151). Và phải gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động (Điều 177).

Từ những phân tích trên nếu bạn không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 149; khoản 2, Điều 151 và khoản 4, Điều 177 của Bộ luật Lao động quy định thì việc cơ quan bạn ký lại hợp đồng lao động đối với những nhân viên như bạn nhưng là hợp đồng xác định thời hạn là trái với quy định của pháp luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC