Chính trị - Xã hội

Quốc hội xem xét miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Duy Tiến

ANTĐ - Ngay khi được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội, tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình Quốc hội Tờ trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Quốc hội xem xét miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ảnh 1Sáng nay, Quốc hội thảo luận tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch nước với ông Trương Tấn Sang

Theo tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI đã được Quốc hội bầu vào chức vụ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nay theo yêu cầu bố trí sắp xếp công tác nhân sự cấp cao của Đảng, Nhà nước sau Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác cán bộ; Căn cứ điểm 4 Nghị quyết số 01 ngày 12/3/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; Điều 11 Luật Tổ chức Quốc hội; Điều 39 Nội quy kỳ họp Quốc hội; Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Trương Tấn Sang.

Sau đó, các ĐBQH đã trở về các Đoàn tiến hành thảo luận về tờ trình miễn nhiệm Chủ tịch nước của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo về kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước; Chủ tịch nước phát biểu ý kiến (nếu có); Quốc hội miễn nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước.

Cũng trong chiều nay 31-3-2016, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch nước và tiến hành thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC