Xe+

Quốc hội nhất trí “giải cứu” Vietnam Airlines, cho phép chào bán thêm cổ phiếu

Duy Tiến

ANTD.VN - Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Vietnam Airlines do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, trong đó có việc cho phép Vietnam Airlines chào bán thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ…

Quốc hội nhất trí “giải cứu” Vietnam Airlines, cho phép chào bán thêm cổ phiếu ảnh 1
Quốc hội cho phép Vietnam Airlines được chào bán thêm cổ phiếu...

Chiều 17-11, tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 10 – Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 10. Trong đó, Quốc hội nhất trí với đề nghị của Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Cụ thể, Quốc hội cho phép Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện tái cấp vốn và gia hạn không quá 2 lần cho tổ chức tín dụng (không bao gồm các tổ chức tín dụng đang được kiểm soát đặc biệt) để cho Vietnam Airlines vay bổ sung vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quốc hội cũng cho phép Vietnam Airlines chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ khi đáp ứng quy định tại điểm a, điểm c và điểm d khoản 2 Điều 15 của Luật Chứng khoán.

Đồng thời, cho phép Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam thuộc quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước theo phương thức chuyển giao quyền mua; cho phép xác định việc đầu tư nêu trên thuộc dự án nhóm A;

Nghị quyết của Quốc hội yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán, giám sát để việc tổ chức thực hiện bảo đảm đúng quy định.

Cùng đó, giao Tổng công ty Hàng không Việt Nam tiếp tục có giải pháp xử lý giảm lỗ, thực hiện có hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và quan tâm đến quyền lợi người lao động trong điều kiện đại dịch Covid-19 có khả năng chưa thể sớm chấm dứt.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC