Chính trị - Xã hội

Bộ Công an:

Phổ biến, quán triệt các luật về công tác bảo đảm an ninh trật tự

H.M
ANTĐ - Dưới sự chủ trì của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, hôm qua 16-5, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt một số văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội XIII thông qua tại kỳ họp lần thứ 6. 

Phát biểu khai mạc, chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam nêu rõ, cùng với việc thông qua Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII đã xem xét, thông qua 8 dự án luật, trong đó có các luật liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND như: Luật Tiếp công dân; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Đất đai, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Đối với Công an nhân dân, các đạo luật này là cơ sở pháp lý để triển khai tốt công tác tiếp công dân, phòng cháy chữa cháy, quản lý sử dụng đất đai…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Tổng cục Quản lý đất đai thuộc Bộ Tài nguyên - Môi trường đã giới thiệu chuyên đề những nội dung cơ bản của Luật Đất đai; Cục Cảnh sát PC&CC trình bày chuyên đề những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; đại diện Thanh tra Chính phủ trình bày chuyên đề những nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Công an, sau hội nghị này, các đại biểu tiếp tục phổ biến, quán triệt cho cán bộ chiến sỹ của đơn vị, địa phương mình, qua đó, góp phần quan trọng trong việc đưa các luật nêu trên đi vào cuộc sống.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC