Chính trị - Xã hội

Phát triển cụm đại học tập trung ở Chương Mỹ

Ngọc Khánh
ANTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000. 

Theo Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2050, Chương Mỹ được định hướng phát triển các chức năng đô thị dịch vụ, công nghiệp, hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp làng nghề, thúc đẩy phát triển sản xuất vùng nông thôn. Đặc biệt, sẽ phát triển các khu, cụm đại học tập trung nhằm hỗ trợ chương trình di dời trường học từ nội đô ra ngoại thành. Đồng thời, khuyến khích phát triển các hoạt động du lịch, mô hình trang trại, sản xuất nông nghiệp năng suất cao, bảo vệ vùng cảnh quan tự nhiên, các công trình di tích văn hóa tín ngưỡng, làng nghề truyền thống; phát triển mạng lưới đô thị, nông thôn với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hệ thống hạ tầng xã hội chất lượng cao, gắn kết với mạng lưới chung của Thủ đô và hỗ trợ nhu cầu dịch vụ, chức năng cho đô thị trung tâm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC