Chính trị - Xã hội

Phát hiện 7 mẫu thịt lợn nhiễm chất cấm

Hạ Quỳnh

ANTĐ - Cục Thú y cho biết, trong tháng 10-2014, Cục này đã phối hợp với các cơ quan địa phương lấy 40 mẫu thịt gà, 80 mẫu thịt lợn tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung như Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương, Huế… để phân tích 6 chỉ tiêu dư lượng kháng sinh và chất cấm. 

Kết quả phát hiện 7 mẫu thịt lợn nhiễm hóa chất kháng sinh bị cấm vượt mức cho phép.  Trong đó, 2 mẫu thịt lợn nhiễm chất kích thích tăng trưởng Salbutamol, 5 mẫu    thịt lợn nhiễm kháng sinh   Sulfadimindin. Cục Thú y đang phối hợp với các cơ quan địa phương tại nơi phát hiện mẫu thịt lợn vi phạm để truy xuất xứ nguồn gốc các mẫu vi phạm này, đồng thời giám sát chặt chẽ việc sử dụng chất kích thích tăng trưởng, kháng sinh trong chăn nuôi và thú y.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC