Những gói thầu nào thuộc 12 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam sẽ khởi công cuối năm?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Được biết, hiện các gói thầu đầu tiên thuộc 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đã được Bộ GTVT xác định, dự kiến khởi công trong năm 2022.

Cụ thể, dự án đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi sẽ khởi công gói thầu số 1: Xây dựng đoạn từ Km479+117,18 - Km514+441,33. Đây là gói thầu duy nhất tại dự án thành phần này có chiều dài 35,32 km đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tổng mức đầu tư 6.044 tỷ đồng.

Tại dự án đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng, trong hai gói thầu được chia, gói thầu số 1: Xây dựng đoạn từ Km514+300 - Km 544+300 dự kiến được khởi công trước. Phạm vi thi công gói thầu có chiều dài 30 km đi qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Tổng mức đầu tư 4.456 tỷ đồng.

Trong hai gói thầu tại dự án đoạn Vũng Áng - Bùng, gói thầu đầu tiên dự kiến khởi công là gói số 2: Xây dựng đoạn từ Km600+700 - Km624+228 (chiều dài 23,63 km) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tổng mức đầu tư 5.400 tỷ đồng.

Những gói thầu nào thuộc 12 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam sẽ khởi công cuối năm? ảnh 1

Bộ GTVT đang nỗ lực để có thể khởi công một số gói thầu thuộc 12 dự án thành phần cao tốc Bắc- Nam giai đoạn 2

Đối với đoạn Bùng - Vạn Ninh được chia làm hai gói thầu, dự kiến trong năm 2022 sẽ khởi công gói thầu số 2: Xây dựng đoạn từ Km655+285,04 - Km674+556,65 (chiều dài 19,27 km) đi qua tỉnh Quảng Bình với tổng mức đầu tư 3.501 tỷ đồng.

Cùng có số lượng hai gói thầu, tại dự án đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ, gói thầu số 2: Xây dựng đoạn từ Km655+285,04 - Km674+556,65 (chiều dài 32,53 km) dự kiến được khởi công đầu tiên. Phạm vi thi công nằm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng mức đầu tư 3.476 tỷ đồng.

Với 3 gói thầu dự án đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, gói thầu số 1: Xây dựng đoạn từ Km0+000 - Km30+000 (chiều dài 30 km) được dự kiến khởi công trước. Phạm vi thi công gói thầu qua tỉnh Quảng Ngãi. Tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng.

Tại dự án đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, trong hai gói thầu được phân chia, dự kiến, gói thầu số 1: Xây dựng đoạn từ Km0 - Km23+500 (chiều dài 23,5 km) nằm trên địa bàn tỉnh Bình Định sẽ khởi công năm 2022. Tổng mức đầu tư của gói thầu này là 3.028 tỷ đồng.

Đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh (3 gói thầu) dự kiến sẽ khởi công gói thầu số 2: Xây dựng đoạn từ Km24+900 - Km47+000 (chiều dài 22,1 km) đi qua tỉnh Phú Yên. Tổng mức đầu tư 3.055 tỷ đồng.

Đoạn Chí Thạnh - Vân Phong (2 gói thầu) dự kiến khởi công gói thầu số 2: Xây dựng đoạn từ Km24 - Km48+052 (chiều dài 24,05 km) trên địa bàn tỉnh Phú Yên với tổng mức đầu tư 4.440 tỷ đồng.

Đoạn Vân Phong - Nha Trang (2 gói thầu) dự kiến khởi công gói thầu số 2: Xây dựng đoạn từ Km337+500 - Km368+350 (chiều dài 30,85 km) đi qua tỉnh Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư 3.549 tỷ đồng.

Đoạn Cần Thơ - Hậu Giang sẽ khởi công gói thầu duy nhất - gói thầu số 1: Xây dựng đoạn tuyến Km15+350 - Km53+000 (bao gồm tuyến nối đường NSH với QL1 dài 9,252km) với chiều dài 37,65 km đi qua địa bàn hai tỉnh Cần Thơ và Hậu Giang. Tổng mức đầu tư 7.966 tỷ đồng.

Đoạn Hậu Giang - Cà Mau (3 gói thầu), dự kiến sẽ khởi công gói thầu số 1: Xây dựng đoạn tuyến Km15+350 - Km53+000 (bao gồm tuyến nối đường NSH với QL1 dài 9,252km) với chiều dài 22,4 km đi qua hai tỉnh Kiên Giang, Cà Mau. Tổng mức đầu tư 3.835 tỷ đồng.

Dự kiến, hồ sơ yêu cầu các gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát ưu tiên khởi công sẽ phát hành cho nhà thầu trước ngày 20/11, đảm bảo trước ngày 20/12 ký hợp đồng với nhà thầu để khởi công trước ngày 31/12/2022.