Báo động đỏ về tiến độ cho nhà đầu tư cao tốc Cam Lâm- Vĩnh Hảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công ty CP cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo phải khẩn trương rà soát lại năng lực các nhà thầu xây lắp, đặc biệt phải đánh giá năng lực của các nhà thầu xây lắp tham gia thi công các gói thầu xây lắp thuộc phạm vi của Công ty 194.

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Ban QLDA 85- đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại dự án cao tốc Cam Lâm- Vĩnh Hảo yêu cầu phải bố trí lãnh đạo Ban thường xuyên tại hiện trường để giám sát và chỉ đạo điều hành liên tục trong hai tháng nhằm đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành của dự án, đặc biệt là đoạn do Công ty CP Tổng công ty Đầu tư xây dựng 194 (Công ty 194) quản lý.

Ban QLDA 85 cũng phải tiến hành rà soát mô hình quản lý điều hành của Công ty CP cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (doanh nghiệp dự án) hiện nay và yêu cầu doanh nghiệp dự án điều chỉnh theo hướng điều hành một đầu mối và vận hành chung cho toàn dự án.

Báo động đỏ về tiến độ cho nhà đầu tư cao tốc Cam Lâm- Vĩnh Hảo  ảnh 1

Tiến độ cao tốc Cam Lâm- Vĩnh Hảo đang bị chậm

Đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền được yêu cầu quyết liệt đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương có giải pháp thực hiện để bù lại phần khối lượng của các gói thầu đã bị chậm tiến độ; trên cơ sở đó yêu cầu các đơn vị liên quan lập tiến độ điều chỉnh làm cơ sở kiểm soát, theo dõi chặt chẽ tình hình thực hiện,

Đối với các đơn vị nhà thầu thi công không đảm bảo tiến độ, vi phạm các quy định về chất lượng, Ban QLDA 85 phải khẩn trương yêu cầu doanh nghiệp dự án chấn chỉnh hoặc thay thế kịp thời.

Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và các nhà thầu không có sự chuyển biến tích cực về công tác quản lý, điều hành, không lập lại tiến độ tổng thể theo yêu cầu của Bộ GTVT, Ban QLDA 85 chủ động rà soát các điều khoản của hợp đồng dự án, có thông báo vi phạm Hợp đồng đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và báo cáo, đề xuất Bộ GTVT phương án xử lý theo quy định.

Đặc biệt, Ban QLDA 85 phải rà soát năng lực các nhà thầu xây lắp đang thi công tại dự án để báo cáo, đề xuất Bộ GTVT xem xét đối với việc tham gia các dự án của Bộ GTVT trong thời gian tới, đặc biệt đối với các dự án cao tốc giai đoạn 2021-2025.

Đối với Công ty CP cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo, Bộ GTVT yêu cầu khẩn trương chủ trì họp để xem xét quy định lại chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức và điều chỉnh lại mô hình quản lý cho phù hợp đảm bảo tính thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành chung của toàn dự án (không tách riêng của từng nhà đầu tư) và đảm bảo tuân thủ theo Quyết định số 27/2021/QĐ- HĐQT ngày 23/8/2021 của Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp dự án.

“Công ty CP cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khẩn trương rà soát lại năng lực các nhà thầu xây lắp, đặc biệt phải đánh giá năng lực của các nhà thầu xây lắp tham gia thi công các gói thầu xây lắp thuộc phạm vi của Công ty 194 (Km54+000 - Km92+260).

Trên cơ sở đó xem xét, điều chuyển khối lượng công việc; hoặc xem xét chấm dứt các nhà thầu không đáp ứng để lựa chọn nhà thầu khác thay thế”, lãnh đạo Bộ GTVT chỉ đạo.

Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78,5km, tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước tham gia là 5.139,28 tỷ đồng. Công trình do liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Công ty 194 làm nhà đầu tư.

Dự án triển khai thực hiện từ tháng 9/2021, kế hoạch hoàn thành 3/2024 (nhà đầu tư cam kết rút ngắn tiến 3 tháng). Tuy nhiên, giá trị sản lượng thực hiện đạt 20,3% giá trị hợp đồng.