Đời sống

Những đối tượng nào phải hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập trước 31-3?

H.L
ANTD.VN - Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Công văn 252/TTCP-C.IV về việc kiểm soát tài sản, thu nhập, trong đó nêu rõ, cán bộ, công chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu phải hoàn thành việc kê khai trước 31-3.

Cũng theo Công văn 252, các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập danh sách những người giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng để yêu cầu thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; người có nghĩa vụ kê khai nộp 2 bản kê khai cho cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai theo đúng quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Việc kê khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu nêu trên phải hoàn thành trước 31-3.

Như vậy, rất nhiều cán bộ, công chức thuộc đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu phải hoàn thành việc kê khai trước thời điểm trên.

Những đối tượng nào phải hoàn thành kê khai tài sản, thu nhập trước 31-3? ảnh 1

Cán bộ công chức kê khai tài sản gian dối sẽ bị kỷ luật (ảnh minh họa)

Về đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập trước 31-3, theo Công văn 252, những người giữ vị trí công tác tại khoản 1, 2 và 3 Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập lần đầu, gồm:

Cán bộ, công chức; Sĩ quan CAND, sĩ quan QĐND, quân nhân chuyên nghiệp; Người giữ chức vụ từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, người được cử làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo khoản Điều 35 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2019, các loại tài sản, thu nhập phải kê khai là: Quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; Kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên; Tài sản, tài khoản ở nước ngoài.

Cán bộ, công chức thuộc đối tượng kê khai tài sản lần đầu mà kê khai không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm.

Nếu được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, những cá nhân này còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC