Chính trị - Xã hội

Người và hổ

Tú Men
ANTĐ - Nước ta chắc còn nhiều hổ nên mới thấy khẩu hiệu: “Hãy ngăn chặn săn bắn, buôn bán các sản phẩm từ hổ”.

- Nghe đâu còn vài chục con ở rừng giáp ranh Lào - Campuchia và một số vườn Quốc gia, nhưng chúng đang có nguy cơ tuyệt giống nòi.

- Sao bảo đang có những trang trại nuôi hổ, như nuôi gấu, khỉ, cá sấu?

- Thế giới cấm nuôi những loài có nguy cấp mất giống, không nuôi sinh sản được và gây xung đột với người như hổ, báo…

- Người “yêu quý” hổ chẳng qua là bộ xương của nó. Xưa có câu: “Họa hổ, họa bì phi họa cốt”. Vẽ hổ, vẽ da chứ không vẽ được xương. Thế mới biết xương hổ cốt quý hiếm thật.

- Ông cứ “ngây thơ cụ” làm gì! Ai chả biết xương cốt người rệu rã thì phải tống vào vài lạng cao hổ cốt. Thanh niên trai tráng mà xơi vào thì chỉ có rước họa, “hung dữ” như hổ đói.

- Tôi trộm nghĩ, câu khẩu hiệu: “Tương lai của loài hổ phụ thuộc vào hành động của chúng ta”, nên đổi thành: “Tương lai của chúng ta (tôi và ông) phụ thuộc vào sự sống còn của loài hổ”.

- Nói năng như ông đúng là hết khôn lại

dồn đến dại.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC