Chính trị - Xã hội

Ngành thuế phải giảm thêm 10% số thủ tục

Hùng Anh

ANTĐ - Đây là yêu cầu được Bộ trưởng Bộ Tài chính – Đinh Tiến Dũng đưa ra tại hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết 19/NQ-CP về cải cách thủ tục hành chính thuế, do Tổng cục Thuế tổ chức ngày 6-4.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, dù đã cắt giảm nhưng đến nay ngành thuế vẫn còn 432 thủ tục, như vậy là quá nhiều. Vì vậy, đến ngày 30-9 ngành thuế phải giảm 10% số thủ tục (tương đương 43 thủ tục) và đơn giản 20% số thủ tục (tương đương 87 thủ tục). Đồng thời, ngành thuế phải đẩy mạnh thu thuế điện tử để giảm thời gian nộp thuế cho doanh nghiệp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC