Năm 2023, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra về công tác cán bộ và 2 cuộc giám sát chuyên đề

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, dự kiến năm 2023, Thành ủy sẽ tổ chức một cuộc kiểm tra liên quan đến công tác cán bộ, cùng 2 cuộc giám sát chuyên đề về văn hóa và thực hiện sau kết luận thanh tra...
Năm 2023, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra về công tác cán bộ và 2 cuộc giám sát chuyên đề ảnh 1

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị

Sáng 21-11, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII đã khai mạc Hội nghị lần thứ 10, xem xét, thảo luận nhiều vấn đề quan trọng của thành phố.

Cụ thể, hội nghị lần này sẽ xem xét, thảo luận về các nội dung: Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước của thành phố năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022, kế hoạch năm 2023; định mức phân bổ ngân sách của thành phố giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy…

Phát biểu khai mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, để chuẩn bị cho hội nghị, thời gian qua, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND TP và các đơn vị liên quan chuẩn bị, hoàn thiện các Báo cáo, Đề án, Tờ trình.

Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và các chương trình, kế hoạch trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của thành phố.

Dù tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2022 đã phục hồi tích cực và đạt những kết quả khá quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực song dự báo khó khăn, thách thức sắp tới là rất lớn.

Do đó, cần nhìn nhận, đánh giá đúng tình hình để đưa ra định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp và những quyết sách đúng và trúng, đưa Thủ đô phát triển bền vững trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá một cách khách quan, toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và đầu tư công năm 2022 của thành phố.

Đặc biệt, cần đánh giá các tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, chỉ ra nguyên nhân để đề xuất giải pháp khắc phục một cách căn cơ.

Năm 2023, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức kiểm tra về công tác cán bộ và 2 cuộc giám sát chuyên đề ảnh 2

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Về Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030, Bí thư Thành uỷ cho biết, tài sản công là nguồn lực nội sinh quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên, trong những năm qua, việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cả nước nói chung và của thành phố nói riêng còn chưa hiệu quả.

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo Ban cán sự đảng UBND Thành phố nghiên cứu, xây dựng “Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030”. Đến nay, Đề án đã được Ban cán sự đảng UBND Thành phố chuẩn bị công phu, khoa học, nội dung khá đầy đủ, toàn diện.

Để Đề án được hoàn thiện hơn nữa và đảm bảo tính khả thi, hiệu quả khi được thông qua và đi vào tổ chức thực hiện, Bí thư Thành uỷ đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung, thảo luận; đề xuất quan điểm, mục tiêu và các giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công. Đặc biệt là đối với quỹ nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho thuê; quỹ đất 20-25%; quỹ đất, nhà tái định cư; quỹ đất dự kiến đối ứng BT trước đây...

Về dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy, Bí thư Thành uỷ cho biết đây là công việc thường xuyên hàng năm của Thành ủy và là nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Thành phố.

Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp và thống nhất trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố xem xét, cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy Hà Nội gồm 3 cuộc kiểm tra.

Trong đó, 1 cuộc kiểm tra liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, quy định về công tác cán bộ; 2 cuộc giám sát chuyên đề liên quan đến việc thực hiện các Chương trình, Nghị quyết về phát triển văn hóa và việc thực hiện sau kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

Đây là những vấn đề rất bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu thảo luận, cho ý kiến cụ thể về số lượng, về nội dung các cuộc kiểm tra, giám sát năm 2023 của Thành ủy Hà Nội.