Chính trị - Xã hội

Năm 2013: GDP tăng 5,5%

Yên Hưng
ANTĐ - Đó là một trong 15 chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013 được Quốc hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 91,77% trong phiên họp sáng qua (8-11).  

Năm 2013: GDP tăng 5,5% ảnh 1
Tăng cường xuất khẩu, giảm nhập khẩu là một trong những mục tiêu của năm 2013

Mở đầu phiên làm việc, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu đọc báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến của các ĐBQH về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2013; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc đọc dự thảo Nghị quyết với 4 nội dung chính: tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013; Nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu; Tổ chức thực hiện. 

Mục tiêu tổng quát là tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012, đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường quốc phòng, an ninh và bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo. 

Để thực hiện được các mục tiêu này, trong phần nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, Quốc hội đã nêu ra 8 nội dung. Thứ nhất là phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, kiềm chế lạm phát, nâng cao công tác dự báo để có biện pháp điều hành phù hợp, khắc phục bất cập trong quản lý, ổn định thị trường vàng, quản lý hiệu quả nguồn vốn nước ngoài. Thứ hai, tiếp tục tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, bảo đảm tiến độ các công trình công nghiệp quy mô lớn, phát hành trái phiếu Chính phủ và huy động các hình thức đầu tư khác để mở rộng Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14, hỗ trợ các nhà thầu trong nước nâng cao năng lực để tham gia nhiều hơn vào các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng quy mô lớn, tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng cơ bản, bảo đảm hiệu quả công trình, an toàn cho nhân dân, thực hiện các giải pháp bảo vệ 3,812 triệu ha đất trồng lúa. 

Thứ ba, mở rộng thị trường đẩy mạnh xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, tăng cường công tác chống hàng lậu, hàng giả, xây dựng hàng rào thuế quan nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam; tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thứ tư, tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội. Thứ năm, chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh có hiệu quả với mọi hành vi tham nhũng; tập trung giải quyết hiệu quả các vụ khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo đông người liên quan đến đất đai. Thứ sáu, thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo chuyển biến căn bản về phòng chống vi phạm pháp luật, tội phạm; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; tiếp tục giảm tai nạn và chống ùn tắc giao thông, đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện tốt văn hóa giao thông; triển khai có hiệu quả công tác an toàn lao động và phòng, chống cháy nổ. Thứ bảy, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân. Nhiệm vụ cuối cùng là tiếp tục cải cách hành chính.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC