Chính trị - Xã hội

Một số bộ, cơ quan ngang bộ chưa hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm

An Nhiên
ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ đôn đốc việc thực hiện xây dựng văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý.
Một số bộ, cơ quan ngang bộ chưa hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm ảnh 1

Bộ Nội vụ cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 3725/BNV-TCBC ngày 28/7/2020 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ yêu cầu khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến nội dung này.

Cụ thể các bộ, cơ quan ngang bộ cần xây dựng văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành được giao quản lý từ Trung ương đến địa phương; định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý gửi Bộ Nội vụ trước ngày 31/8/2020 để có ý kiến thống nhất trước khi ban hành;

Xây dựng vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý, hỗ trợ, phục vụ có tính đặc thù và vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên môn dùng chung thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý gửi Bộ Nội vụ trước ngày 31/8/2020 để Bộ Nội vụ tổng hợp, ban hành.

Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số bộ, cơ quan ngang bộ chưa có văn bản gửi Bộ Nội vụ theo nội dung yêu cầu tại Văn bản số 3725/BNV-TCBC nêu trên.

Do vậy, để khẩn trương thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao tại Nghị định số 62/2020/NĐ-CP làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương hoàn thiện vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương thực hiện nhiệm vụ tại Văn bản số 3725/BNV-TCBC nêu trên gửi Bộ Nội vụ trước ngày 01/3/2021 để thống nhất ý kiến, hoàn thiện văn bản và ban hành theo thẩm quyền.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC