Chính trị - Xã hội

Luật là hành lang pháp lý rất cần thiết cho HTX phát triển

Hà Hoàng

 ANTĐ - Hợp tác xã (HTX) đang là mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đóng góp không ít cho nền kinh tế. Tại hành lang Quốc hội, ông Đinh Huy Chiến, Chủ nhiệm HTX Công nghiệp Chiến Công (ĐBQH tỉnh Thái Nguyên), có đôi điều chia sẻ về dự án Luật HTX “sửa đổi” với báo giới.

PV: Luật HTX sửa đổi lần này, theo ông đâu là vấn đề cần quan tâm nhất?

Ông Đinh Huy Chiến: Điều tôi quan tâm nhất trong vấn đề sửa đổi dự thảo Luật HTX là cần quan tâm tới những HTX ở những vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những HTX thành lập để nhằm mục đích nông nghiệp, trồng rừng và tiềm năng thế mạnh của Việt Nam là có rừng và biển, nên quan trọng nhất vẫn là những HTX phát triển nông - lâm nghiệp và những HTX phát triển nghề cá, nuôi trồng thủy sản. Còn những HTX hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, theo tôi nên để loại hình HTX này phát triển theo mô hình doanh nghiêp (DN) hoặc DN đặc thù để HTX có sự hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển trong sản xuất kinh doanh, được chủ động trong lĩnh vực cung cấp sản phẩm cho thành viên, cũng như cung cấp sản phẩm ra ngoài thị trường.

Luật là hành lang pháp lý rất cần thiết cho HTX phát triển ảnh 1

Ông Đinh Huy Chiến

PV
: Ngoài những vấn đề trên, ông còn băn khoăn điều gì?

Ông Đinh Huy Chiến: Về thị trường cũng cần phải có sự hỗ trợ của Chính phủ, đặc biệt là công tác tuyên truyền quảng bá sản phẩm trong nước và quốc tế, tạo điều kiện cho HTX có kinh phí để tham gia những kỳ hội trợ nhằm tuyên truyền, quảng bá sản phẩm của mình. HTX ngày nay không thể hoạt động theo mô hình ngành nghề truyền thống được, mà phải có những sản phẩm chất lượng cao, cạnh tranh được với trong nước, khu vực và quốc tế. Cần phải tuyên truyền quảng bá mạnh mẽ các sản phẩm tốt, sản phẩm đạt được nhu cầu của thị trường. Do vậy, rất cần kinh phí để tuyên truyền, quảng bá, cũng như đi tham dự các kỳ hội chợ trong nước và quốc tế.

PV: Hiện nay, các HTX làm ăn hiệu quả cơ bản hoạt động theo mô hình DN. Theo ông, tại sao lại có sự chuyển biến về bản chất như vậy?

Ông Đinh Huy Chiến: HTX cũng như một loại hình DN và các HTX hoạt động có hiệu quả và đầu tư lớn, mạnh mẽ là do tư duy kinh tế của người đứng đầu chính là Ban Chủ nhiệm các HTX, đặc biệt là HTX công nghiệp và dịch vụ thương mại. Có những HTX ở Việt Nam, doanh thu một năm lên tới 20 nghìn tỷ đồng. Đây là sự năng động của ban lãnh đạo và người đứng đầu HTX.

PV: Hiện có bao nhiêu HTX hoạt động hiệu quả?

Ông Đinh Huy Chiến: Năm 2003, sau khi có Luật HTX, tổ HTX hình thành rất lớn mạnh với trên 360 nghìn HTX và trên 190 nghìn HTX hoạt động trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ thương mại. Với lực lượng đông đảo, phát triển mạnh mẽ, HTX đã đầu tư vào nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau. Nhưng đặc biệt là hoạt động trong lĩnh vực thương mại, sản xuất công nghiệp và các dịch vụ như vận tải, nghề cá, dịch vụ nông nghiệp phát triển theo hướng áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại theo hướng bền vững.

PV: Luật HTX sửa đổi tác động như thế nào đến hệ thống các HTX, nếu được Quốc hội thông qua?

Ông Đinh Huy Chiến: Luật HTX là hành lang pháp lý rất cần thiết, để các HTX phát triển bền vững và cần cụ thể hóa luật, nếu các HTX có tính đặc thù, phải có chủ trương, cơ chế chính sách đặc thù cho lĩnh vực HTX. Nếu luật được thông qua sẽ thuận lợi và rõ ràng hơn, cụ thể hóa hơn so với luật năm 2003. Sự cụ thể rõ ràng đó là những cơ chế chính sách cần quan tâm, ưu tiên, ưu đãi cho HTX như thuê đất, tín dụng và đầu tư nguồn lực để quản lý, điều hành HTX theo kiểu mới một cách hiệu quả nhất, để cạnh tranh không những trong lĩnh vực kinh tế tập thể, mà còn cạnh tranh cả với khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế Nhà nước.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC